sink the shop

listen to the pronunciation of sink the shop
İngilizce - Türkçe
topu atmak
dükkânı batırmak
işi gizli tutmak
iflâs etmek
sink the shop