sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet

listen to the pronunciation of sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
Türkçe - Türkçe
sinirlilik
sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet

    Heceleme

    si·nir·li ol·ma du·ru·mu ve·ya si·nir·li bir bi·çim·de dav·ran·ma, a·sa·bi·yet

    Telaffuz