simple past tense and past participle of unmake

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of unmake
İngilizce - Türkçe

simple past tense and past participle of unmake teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
simple past tense
-di'li geçmiş zaman
unmade
(yatak) yapılmamış
unmade
hazırlanmamış
unmade
bozulmuş
unmade
yapılmamış

Tom yatağını yapılmamış olarak bıraktı. - Tom left his bed unmade.

Tom'un acelesi vardı bu yüzden yatağını yapılmamış olarak bıraktı. - Tom was in a hurry so he left his bed unmade.

İngilizce - İngilizce
unmade
simple past tense and past participle of unmake