simple past tense and past participle of pass

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of pass
İngilizce - Türkçe

simple past tense and past participle of pass teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

passed
{f} geç

Ne kadar zaman geçtiğini söyleyemem. - I cannot say how much time passed.

Gemi köprünün altından geçti. - The ship passed under the bridge.

passed
(Bilgisayar) geçti

Test sürüşünü geçtikten sonra bir araba aldı. - After she had passed her driving test, she bought a car.

Gemi Panama Kanalından geçti. - The ship passed through the Panama Canal.

passed
geçmiş

Büyükbaba ve büyükannelerim Almandı ve dil bana ve erkek kardeşime geçmiş oldu. - My grandparents were German, and the language has been passed down to me and my brother.

Kendimden geçmiş olmalıyım. - I must have passed out.

simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
simple past tense
-di'li geçmiş zaman
passed
geçen

Tom geçen pazartesi girdiği sınavı geçti. - Tom passed the test he took last Monday.

Yapraklar her geçen gün kırmızıya döndü. - The leaves turned red as the days passed.

İngilizce - İngilizce
passed
simple past tense and past participle of pass