simple past of come on

listen to the pronunciation of simple past of come on
İngilizce - İngilizce
came on
simple past of
blew
simple past of come on

  Heceleme

  sim·ple past of come on

  Türkçe nasıl söylenir

  sîmpıl päst ıv kʌm ôn

  Telaffuz

  /ˈsəmpəl ˈpast əv ˈkəm ˈôn/ /ˈsɪmpəl ˈpæst əv ˈkʌm ˈɔːn/

  Günün kelimesi

  procumbent