shut one's eyes to

listen to the pronunciation of shut one's eyes to
İngilizce - Türkçe
(deyim) görmezden gelmek
göz yummak
-e göz yummak, -i görmezlikten gelmek
İngilizce - İngilizce
ignored -, paid no attention to -
shut one's eyes to

  Türkçe nasıl söylenir

  şʌt wʌnz ayz tı

  Telaffuz

  /ˈsʜət ˈwənz ˈīz tə/ /ˈʃʌt ˈwʌnz ˈaɪz tə/

  Günün kelimesi

  footle