show signs of

listen to the pronunciation of show signs of
İngilizce - Türkçe
(birinde) (belirli bir şeyin) belirtileri gözükmek
show signs of