shoemakers

listen to the pronunciation of shoemakers
İngilizce - Türkçe
ayakkabıcılar
shoemaker
{i} kunduracı

Kunduracı ayakkabıların tamir etmek için çok eski olduğunu söyledi. - The shoemaker said the shoes were too old to repair.

shoemaker
{i} ayakkabıcı, ayakkabı yapan kimse
shoemaker
{i} ayakkabıcı

Ayakkabıcının oğlu hep yalınayak gider. - The shoemaker's son always goes barefoot.

Bir ayakkabı tamircisi de bir ayakkabıcı olarak bilinir. - A cobbler is also known as a shoemaker.

shoemaker
başmakçı
İngilizce - İngilizce
plural of shoemaker
shoemaker
{n} one who makes shoes
shoemaker
a person who makes shoes
shoemaker
The runner, 12
shoemaker
a person who makes or repairs shoes
shoemaker
{i} cobbler, one who makes or repairs shoes as an occupation
shoemaker
One whose occupation it is to make shoes and boots
shoemaker
A shoemaker is a person whose job is making shoes and boots. someone who makes shoes and boots. Shoemaker Bill William Lee Shoemaker Willie Shoemaker Shoemaker Levy 9
shoemaker
The threadfish
shoemakers