she is nine months gone

listen to the pronunciation of she is nine months gone
İngilizce - Türkçe
dokuz aylık gebe
she is nine months gone

  Heceleme

  she I·s Nine months gone

  Türkçe nasıl söylenir

  şi îz nayn mʌnths gôn

  Telaffuz

  /ˈsʜē əz ˈnīn ˈmənᴛʜs ˈgôn/ /ˈʃiː ɪz ˈnaɪn ˈmʌnθs ˈɡɔːn/

  Günün kelimesi

  verboten