shape factor

listen to the pronunciation of shape factor
İngilizce - Türkçe
(Gıda,Teknik) şekil faktörü
(Gıda) biçim etkeni
grain shape factor
tane şekil faktörü
shape factor