shake; especially (a patient to detect fluids or air in the body)

listen to the pronunciation of shake; especially (a patient to detect fluids or air in the body)
İngilizce - Türkçe

shake; especially (a patient to detect fluids or air in the body) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

shake up
köklü değişiklik
shake up
(Ticaret) allak bullak etmek
shake up
sarsmak
shake up
çalkamak
shake up
değişiklik yapmak
shake up
düzenlemek
shake up
çırpmak
shake up
gözünü açmak
shake up
(deyim) shake someone up sarsmak. shake someone/sth. up yeniden düzenlemek,yeni personel atamak. a shake-up yeniden düzenleme,yeniden personel atama
shake up
silkelemek
shake up
yumuşatmak
shake up
(Fiili Deyim ) 1- çalkalamak 2- sarsmak , allak bullak etmek
shake up
reorganize etmek
shake up
yeniden örgütlemek
shake up
çalkalamak
shake up
sarsarak uyandırmak
succuss
göğsünde su olup olmadığını anlamak için sarsmak
succuss
şiddetle sarsmak
İngilizce - İngilizce
succuss
shake up
shake; especially (a patient to detect fluids or air in the body)