sexually attracted to members of your own sex

listen to the pronunciation of sexually attracted to members of your own sex
İngilizce - Türkçe

sexually attracted to members of your own sex teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

homosexual
eşcinsel

Ben eşcinsel bir kadınım. - I'm a homosexual woman.

Eşcinsellikle ilgili birçok yazılı eser vardı. - There were a lot of writings about homosexuality.

homosexual
{i} homoseksüel

Bu ülkede hiç homoseksüel yok. - There are no homosexuals in this country.

Burada hiç homoseksüel yok. - There are no homosexuals here.

homosexual
(Tıp) Aynı cinse karşı cinsel arzu taşıyan kimse, Homoseksüel
homosexual
i., s. homoseksüel, eşcinsel
homosexual
(Tıp) Homoseksüelliğe ait
İngilizce - İngilizce
homosexual
sexually attracted to members of your own sex

  Türkçe nasıl söylenir

  sekşuıli ıträktıd tı membırz ıv yôr ōn seks

  Telaffuz

  /ˈseksʜo͞oəlē əˈtraktəd tə ˈmembərz əv ˈyôr ˈōn ˈseks/ /ˈsɛkʃuːəliː əˈtræktəd tə ˈmɛmbɜrz əv ˈjɔːr ˈoʊn ˈsɛks/

  Günün kelimesi

  alembic