sevinçten, korkudan veya oyun için, bulunduğu yerde havaya doğru fırlamak

listen to the pronunciation of sevinçten, korkudan veya oyun için, bulunduğu yerde havaya doğru fırlamak
Türkçe - Türkçe
hoplamak
sevinçten, korkudan veya oyun için, bulunduğu yerde havaya doğru fırlamak

    Heceleme

    se·vinç·ten, kor·ku·dan ve·ya o·yun i·çin, bu·lun·du·ğu yer·de ha·va·ya doğ·ru fır·la·mak

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    luxuriant