sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama gibi çeşitli duyguları belirtir

listen to the pronunciation of sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama gibi çeşitli duyguları belirtir
Türkçe - Türkçe
oh
sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama gibi çeşitli duyguları belirtir

    Heceleme

    se·vinç·, be·ğen·me, hay·ran·lık, ra·hat·la·ma gi·bi çe·şit·li duy·gu·la·rı be·lir·tir