setup failed

listen to the pronunciation of setup failed
İngilizce - Türkçe
(Bilgisayar) kur başarısız oldu
(Bilgisayar) kurulum yapılamadı
(Bilgisayar) kurulum başarısız
(Bilgisayar) kur başarısız
setup failed