serving to prevent or protect against an undesired effect, especially disease

listen to the pronunciation of serving to prevent or protect against an undesired effect, especially disease
İngilizce - Türkçe

serving to prevent or protect against an undesired effect, especially disease teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prophylactic
hastalıktan koruyan
prophylactic
hastalıktan koruyucu
prophylactic
{s} koruyucu

Bazı durumlarda, meme ameliyatı koruyucu bir ameliyattır- meme kanseri riski yüksek olduğu düşünülenler tarafından alınan bir önlem. - In some cases, mastectomy is prophylactic surgery - a preventive measure taken by those considered to be at high risk of breast cancer.

prophylactic
s., (Tıp) hastalıktan koruyan, koruyucu, profilaktik. i
prophylactic
{s} önleyici
prophylactic
{i} koruyucu ilaç
prophylactic
(Biyoloji) profilaktik
prophylactic
prezervatif
prophylactic
(Tıp) koruyucu ilaç
prophylactic
{i} önleyici ilaç
İngilizce - İngilizce
prophylactic
serving to prevent or protect against an undesired effect, especially disease

    Heceleme

    ser·ving to pre·vent or pro·tect a·gainst an un·de·sired effect, es·pe·cial·ly dis·ease

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    agnomen