series of connected mountains, row of mountains

listen to the pronunciation of series of connected mountains, row of mountains
İngilizce - Türkçe

series of connected mountains, row of mountains teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mountain range
sıradağ
mountain range
dağ silsilesi

O, bu dağ silsilesinde tek şelaledir. - It's the only waterfall in this mountain range.

Dağ silsilesinin adı nedir? - What's the name of the mountain range?

mountain range
dağ sırası

İtalya'nın iki dağ sırası vardır, Alpler ve Apeninler. - Italy has two mountain ranges, the Alps and the Apennines.

İngilizce - İngilizce
mountain range
series of connected mountains, row of mountains