sending a greeting to one whom you love

listen to the pronunciation of sending a greeting to one whom you love
İngilizce - İngilizce
warm greetings
sending a greeting to one whom you love

  Heceleme

  send·ing a greet·ing to one whom you Love

  Türkçe nasıl söylenir

  sendîng ı gritîng tı hwʌn hum yu lʌv

  Telaffuz

  /ˈsendəɴɢ ə ˈgrētəɴɢ tə ˈhwən ˈho͞om ˈyo͞o ˈləv/ /ˈsɛndɪŋ ə ˈɡriːtɪŋ tə ˈhwʌn ˈhuːm ˈjuː ˈlʌv/

  Günün kelimesi

  guillotine