see: jordan

listen to the pronunciation of see: jordan
İngilizce - Türkçe

see: jordan teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

flip-flop
bir çeşit takla
flip-flop
ikidurumlu
flip-flop
flip-flop
flip-flop
Fikrini, görüşünü değiştirme; karşı görüşün yanına geçme. - We often see politicians do a flip-flop after they're elected
flip-flop
Tokyo terlik
flip-flop
Parmak-arası terlik
flip-flop
(Elektrik, Elektronik) Flipflop elektronikteki en basit şalterdir ve bu şalterin içine bir bite ait bilgi kümesinin kaydedilmesini sağlar. Bu durum elektronikteki tüm temel elektronik şalterleri oluşturur
İngilizce - İngilizce
flip-flop
see: jordan