seçim sonuçlarını bozmak amacıyla uydurma seçim bölgeleri yaratma usulü

listen to the pronunciation of seçim sonuçlarını bozmak amacıyla uydurma seçim bölgeleri yaratma usulü
Türkçe - İngilizce
gerrymander
seçim sonuçlarını bozmak amacıyla uydurma seçim bölgeleri yaratma usulü

    Heceleme

    se·çim so·nuç·la·rı·nı boz·mak a·ma·cıy·la uy·dur·ma se·çim böl·ge·le·ri ya·rat·ma u·su·lü

    Günün kelimesi

    gynarchy