saraylarda şahin, doğan gibi avcı kuşların bakımıyla görevli kimse

listen to the pronunciation of saraylarda şahin, doğan gibi avcı kuşların bakımıyla görevli kimse
Türkçe - Türkçe
kuşçu
saraylarda şahin, doğan gibi avcı kuşların bakımıyla görevli kimse

    Heceleme

    sa·ray·lar·da şa·hin, do·ğan gi·bi av·cı kuş·la·rın ba·kı·mıy·la gö·rev·li kim·se

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    dogma