same as due, or duty

listen to the pronunciation of same as due, or duty
İngilizce - Türkçe

same as due, or duty teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dew
{i} çiy

Bu sabah biraz çiy vardı. - There was some dew this morning.

O sandalyenin dışarıda çiy ile kaplanmasına izin vermeyin. - Don't let that chair get covered with dew outside.

dew
ıslatmak
dew
(Meteoroloji) işba
dew
çiğlenme
dew
jale
dew
şebnem
dew
çiğ

Güneş doğduğunda çiğ buharlaştı. - The dew evaporated when the sun rose.

Çiğ çim yaprakları üzerinde. - The dew is on the leaves of grass.

dew
dewberry böğürtlen
dew
dewdrop çiy damlası
dew
{i} damlacık
dew
Rubus caesius
dew
{i} gençlik
dew
dew point çiy düşmesi için gerekli ısı derecesi
dew
mountain dew kaçak imal edilen viski
dew
{i} tazelik
dew
gençliğin baharı çiyle ıslatmak
İngilizce - İngilizce
dew
same as due, or duty