said before stating something that is unpleasant but true

listen to the pronunciation of said before stating something that is unpleasant but true
İngilizce - Türkçe

said before stating something that is unpleasant but true teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

let's face it
Kabul edelim! Kabul edelim ki
let's face it
Kabul edilmesi zor olsa da gerçek olan bir durumu ifade etmeden önce "Kabul edelim ki ...", "Yüzleşmek gerek ki ..." anlamında söylenir
İngilizce - İngilizce
let's face it

Let's face it, we're not going to win.

said before stating something that is unpleasant but true

  Heceleme

  said be·fore stat·ing some·thing that I·s un·pleas·ant but true

  Türkçe nasıl söylenir

  sed bîfôr steytîng sʌmthîng dhıt îz ınplezınt bʌt tru

  Telaffuz

  /ˈsed bəˈfôr ˈstātəɴɢ ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət əz ənˈplezənt ˈbət ˈtro͞o/ /ˈsɛd bɪˈfɔːr ˈsteɪtɪŋ ˈsʌmθɪŋ ðət ɪz ənˈplɛzənt ˈbʌt ˈtruː/

  Günün kelimesi

  muse