söylenilen sözlere kanılmadığını, önem verilmediğini anlatmak için kullanılır

listen to the pronunciation of söylenilen sözlere kanılmadığını, önem verilmediğini anlatmak için kullanılır
Türkçe - Türkçe
bu sözlere karnı tok
karnı tok
söylenilen sözlere kanılmadığını, önem verilmediğini anlatmak için kullanılır

    Heceleme

    söy·le·ni·len söz·le·re ka·nıl·ma·dı·ğı·nı, ö·nem ve·ril·me·di·ği·ni an·lat·mak i·çin kul·la·nı·lır

    Günün kelimesi

    beestings