sömür

listen to the pronunciation of sömür
Türkçe - İngilizce
{f} exploited

The company exploited its workers with low pay. - Şirket çalışanlarını düşük maaşlarla sömürdü.

Dan exploited immigrant workers like slaves. - Dan göçmen işçileri köle gibi sömürdü.

exploit

Capitalism is the exploitation of man by man. Communism is the exact opposite. - Kapitalizm insanın insan tarafından sömürülmesidir. Komünizm tam tersidir.

I fought against the exploitation of the people. - İnsanların sömürülmelerine karşı savaştım.

sömür