sökün etmek

listen to the pronunciation of sökün etmek
Türkçe - İngilizce
İngilizce - Türkçe
Birçok kişi veya şey birbiri ardından gelmek, görünmek
sökün etmek