zayıflık

listen to the pronunciation of zayıflık
Турецкий язык - Английский Язык
{i} weakness

I want you to stop preying on people's weaknesses. - İnsanların zayıflıklarını istismar etmeye son vermeni istiyorum.

Everybody has weaknesses. - Herkesin zayıflıkları vardır.

flabbiness
thinness, meagerness; scrawniness; emaciation
feebleness
failing
lameness
leanness
spareness
delicacy
weakness, debility; emaciation, thinness
faintness
poorness, lack of skill or knowledge
thinness
slimness, smallness, unlikeliness (of a possibility)
debility
impotency
frailty
slimness
weakness, lack of strength; frailness; puniness; faintness, feebleness
puniness
diathesis
frailness
impotence
caducity
poorness, inferior quality
{i} infirmity
thin

Tom never admits that he's wrong, because he thinks that's a sign of weakness. - Tom asla hatalı olduğunu kabul etmez, çünkü onun bir zayıflık işareti olduğunu düşünür.

helplessness
(Tıp) deficiency
crankiness
scrawniness
meagerness
enervation
adynamia
gracility
scragginess
shakiness
nervelessness
(Tıp) tabefaction
zayıf
thin

She was painfully thin. - O, acı verecek şekilde zayıftı.

Tom seems to be able to stay thin even though he eats quite a bit. - Tom oldukça çok yemesine rağmen zayıf kalabiliyor gibi görünüyor.

zayıf
weak

Lack of food had left him weak and exhausted. - Gıda yetersizliği onu zayıf ve bitkin düşürdü.

John took advantage of Bill's weakness. - John Bill'in zayıflığından istifade etti.

zayıf
slim

He was tall, slim and strong. - O uzun, zayıf ve güçlüydü.

My uncle is slim, but my aunt is fat. - Amcam zayıf fakat teyzem şişman.

zayıf
lean

Tom is lean and tall. - Tom zayıf ve uzun boylu.

John is as lean as a wolf. - John bir kurt gibi zayıftır.

zayıf
slender

Why are men strong even if they're slender? - Erkekler zayıf olsalar bile neden güçlüdür?

zayıf
{s} gaunt
zayıf
{s} small

Who would have thought that she could be so thin and small? - Kim onun o kadar zayıf ve küçük olabileceğini düşünürdü?

They said he had a weak form of smallpox. - Onun çiçek hastalığının zayıf evresini geçirdiğini söylediler.

zayıf
impotent
zayıf
decrepit
zayıf
bony
zayıf
angular
zayıf
mild
zayıf
moribund
zayıf
tender
zayıf
(Konuşma Dili) spineless
zayıf
off

Your accent's good, but your pronunciation's a little bit off. - Senin aksanın iyi ama telaffuzun biraz zayıf.

zayıf
wimpy
zayıf
poor

Tom has a poor memory. - Tom'un zayıf bir hafızası var.

My knowledge of Japanese is rather poor. - Japonca bilgim oldukça zayıftır.

zayıf
underweight
zayıf
flimsy
zayıf
insubstantial
zayıf
lame
zayıf
meager
zayıf
slight
zayıf
doddering
zayıf
infirm
zayıf
rawboned
zayıf
feeble

I don't want to hear your feeble excuses. - Zayıf bahanelerinizi duymak istemiyorum.

zayıf
low

It doesn't work so well because the battery is low. - Bu, pil zayıf olduğu için çok iyi çalışmıyor.

The chance of rain is low. - Yağmurun yağma ihtimali zayıf.

zayıf
yielding
zayıf
puling
zayıf
frail
zayıf
vulnerable
zayıf
pithless
zayıf
faint

The sound became fainter and fainter, till at last it disappeared. - Ses sonunda kayboluncaya kadar gittikçe zayıfladı.

The noise grew fainter, till it was heard no more. - Ses gittikçe zayıfladı, artık duyulmayıncaya kadar.

zayıf
limp
zayıf
powerless
zayıf
cadaverous
zayıf
ineffectual
zayıf
under weight
zayıf
sickly
zayıf
{s} puny
zayıf
weak of
zayıf
feebler
zayıf
{s} invertebrate
zayıf
weaker

As we grow older, our memory becomes weaker. - Biz yaşlandıkça, hafızamız zayıflar.

As Sadako grew weaker, she thought more about death. - Sadako zayıflarken, ölüm hakkında daha çok düşündü.

zayıf
a weak
zayıf
achilles' heel
zayıflıklar
weaknesses
aşırı zayıflık
angularity
aşırı zayıflık
emaciation
bedensel zayıflık
diathesis
uzunluk ve zayıflık
lankiness
zayıf
dodder
zayıf
flagging
zayıf
rundown
zayıf
weak, not strong; frail; puny; faint, feeble
zayıf
feint
zayıf
poor, inferior in quality: Fransızcası zayıf. His French is not very good
zayıf
weak, feeble; flimsy; thin, bony; poor; faint, slight
zayıf
wishy-washy
zayıf
atonic
zayıf
gracile
zayıf
flaccid
zayıf
spare
zayıf
fatless
zayıf
slim, small, unlikely (possibility)
zayıf
thin, meager; scrawny; emaciated
zayıf
unmanly
zayıf
poor, weak, lacking in skill or knowledge: zayıf bir ressam a third-rate painter
zayıf
bad mark
zayıf
spent

She has spent hours at the gym trying to lose weight. - Zayıflamaya çalışarak jimnastik salonunda saatler harcadı.

zayıf
{s} sinewless
zayıf
flabby
zayıf
jejune
zayıf
attenuate
zayıf
slack
zayıf
{s} shaky
zayıf
nerveless
zayıf
feckless
zayıf
impuissant
zayıf
creak
zayıf
wishy washy
zayıf
lank
Турецкий язык - Турецкий язык
Zayıf olma durumu
(Osmanlı Dönemi) RÜYUH
(Osmanlı Dönemi) HEVAYA
(Osmanlı Dönemi) TAHTİT
(Osmanlı Dönemi) NE'NEE
(Osmanlı Dönemi) KUSA
(Osmanlı Dönemi) NEHAFE
(Osmanlı Dönemi) VÜŞUL
(Osmanlı Dönemi) GARAN
(Osmanlı Dönemi) DAVY
(Osmanlı Dönemi) LÜVSE
(Osmanlı Dönemi) HAMEC
(Osmanlı Dönemi) DUMR
(Osmanlı Dönemi) SADAGA
(Osmanlı Dönemi) KİYAE
zayıf
Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan): "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım."- S. M. Alus
Zayıf
(Osmanlı Dönemi) TURMUS
Zayıf
(Osmanlı Dönemi) HASIF
Zayıf
(Osmanlı Dönemi) VENA
Zayıf
(Osmanlı Dönemi) AKZEM
Zayıf
(Osmanlı Dönemi) NEHİF
Zayıf
(Osmanlı Dönemi) SADİG
Zayıf
(Osmanlı Dönemi) ZEKK
Zayıf
(Osmanlı Dönemi) VEHN
zayıf
Başarısızlığı gösteren not
zayıf
Önemli, güvenilir olmayan
zayıf
Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz
zayıf
Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan
zayıf
Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan
zayıf
Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan: "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu."- A.Gündüz. Önemli, güvenilir olmayan
zayıf
Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
zayıf
Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan
zayıf
Görevini yapacak yeterli gücü olmayan
zayıflık
Избранное