zıtlık

listen to the pronunciation of zıtlık
Турецкий язык - Английский Язык
contrast

Latin American novels are characterized by their contrast. - Latin Amerika romanları zıtlıklarıyla nitelenir.

The contrast between the two ideas is very marked. - İki fikir arasındaki zıtlık çok belirgin.

cross purposes
contradistinction
contradiction
adversity
adverseness
cross-purposes
(Ticaret) reversal
antinomy
antagonism
repugnance
opposition
antipodes
antithesis
opposition, conflict
oppositeness
inconsistency
discrepancy
contrariness
contraposition
adverse
repugnant
conflict
zıt
opposite

We always went in opposite directions. - Biz her zaman zıt yönlere gittik.

Dying is not the opposite of living: we spend our life living while we don't spend our death dying. - Ölüm yaşamın zıttı değildir: biz ölümümüzü ölürken geçirmezken hayatımızı yaşarken geçiririz.

zıt
{s} converse
zıt
contrary
zıtlık duyarlılığı
contrast sensitivity
zıtlık etkisi
contrast effect
zıtlık yaratmak
create conflict
zıt
reverse
zıt
abhor
zıt
the contrary
zıt
the opposite

North is the opposite direction from south. - Kuzey güneyden zıt yöndedir.

The opposite of wrong is right. - Wrong'un zıt kelimesi right'tır.

zıt
(Ticaret) anti-
zıt
damning
zıt
averse
zıt
the converse
zıt
contrast

The contrast between the two ideas is very marked. - İki fikir arasındaki zıtlık çok belirgin.

Latin American novels are characterized by their contrast. - Latin Amerika romanları zıtlıklarıyla nitelenir.

zıt
(Tıp) antagonist
zıt
cross
zıt
{s} opponent
zıt
antithetical
zıt
alien
zıt
anti
zıt
contrarious
zıt
contra-
zıt
adverse
zıt
diametrical
zıt
absonant
zıt
out of keeping
zıt
abhorrent
zıt
antagonistic
zıt
counteracts
taban tabana zıtlık
dead set
zıt
discrepancy
zıt
conflicting
zıt
opposite, contrary, person or thing that is the contrary of another, antithesis, antipode: Taha, Emin'in zıddı. Taha's the opposite of Emin. Birbirinin tam zıddı olan iki şıkla karşı karşıya kaldı. He was face to face with two diametrically opposite choices
zıt
antithetic
zıt
contrary, opposite, converse " karşıt; the opposite, the converse, the contrary
zıt
opposite, opposing, contrary, contradictory, antithetic, antithetical, antipodal
zıt
antonym

The word ‘antonym’ is antonymous to ‘synonym’. - Zıt anlamlı sözcüğü eş anlamlı sözcüğünün zıt anlamlısıdır.

zıt
antonymous

The word ‘antonym’ is antonymous to ‘synonym’. - Zıt anlamlı sözcüğü eş anlamlı sözcüğünün zıt anlamlısıdır.

zıt
negative
zıt
athwart
zıt
counter
zıt
opposed
zıt
repugnant
zıt
{i} antipole
zıt
{s} jarring
zıt
dis
zıt
derogate
zıt
polar
Турецкий язык - Турецкий язык
Zıt olma durumu
(Osmanlı Dönemi) zıddiyet
zıt
Karşıt anlamlı

Yatmak sözcüğü kalkmak sözcüğünün karşıt anlamlısıdır. - Yatmak, kalkmanın zıttıdır.

Uyanmak sözcüğü uyumak sözcüğünün karşıt anlamlısıdır. - Uyanmak, uyumanın zıttıdır.

zıt
Karşıt

Uyanmak, uyumanın karşıt eylemidir. - Uyanmak, uyumanın zıttıdır.

Yatmak, kalkmanın karşıt eylemidir. - Yatmak, kalkmanın zıttıdır.

zıt
Karşıt anlamlı: "... devam ediyor, birbirine zıt birçok şeyler söylüyordu."- Ö. Seyfettin
zıtlık
Избранное