your own person; by your own person; to your own person; from your own person

listen to the pronunciation of your own person; by your own person; to your own person; from your own person
Английский Язык - Турецкий язык

Определение your own person; by your own person; to your own person; from your own person в Английский Язык Турецкий язык словарь

yourself
kendinin

Onu hiç kendinin yaptığını görebiliyor musun? - Can you ever see yourself doing that?

yourself
özünüz
yourself
özüne
yourself
kendine

Lütfen kendine iyi bak. - Please take care of yourself.

Kendine gelirsen, hoş bir şey alırsın. - Behave yourself, and you'll get something nice.

yourself
özün
yourself
kendini

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my position.

Eğer dikkatli olmazsan, kendini inciteceksin. - You will hurt yourself if you're not careful.

yourself
kendin

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my position.

Onu kendin yapmalısın. - You must do it yourself.

yourself
özünü
yourself
pull yourself together kendine gel
yourself
be your self tabii olunuz
yourself
{i} kendiniz

Bütün gün kendinizi eve kapamak sağlığınız için iyi değildir. - It is not good for your health to shut yourself in all day.

Bir dili iyi öğrenmek istiyorsanız, onu kendiniz öğrenin. - If you want to learn a language well, learn it yourself.

yourself
{ç} your.selves (yûrselvz', yôrselvz') zam. kendin; kendiniz: Don't kill yourself! Kendini öldürme! Do it yourself! Onu kendin yap! Pull
Английский Язык - Английский Язык
{i} yourself
your own person; by your own person; to your own person; from your own person

    Расстановка переносов

    your own person; by your own person; to your own person; from your own per·son

    Произношение

    Слово дня

    zabernism
Избранное