yoksunluk

listen to the pronunciation of yoksunluk
Турецкий язык - Английский Язык
deprivation
deprival
lack of
(Tıp) abstinence
exiguity
nakedness
disanimation
privation
lack
deficiency
deprivation mahrumiyet
defraudation
yoksun
deprived

The fire deprived us of our property. - Yangın bizi varlığımızdan yoksun bıraktı.

The war deprived them of their happiness. - Savaş onları mutluluktan yoksun bıraktı.

yoksun
devoid of

He is devoid of common sense. - Sağduyudan yoksundur.

We sometimes disparagingly call noise, music that's insignificant and devoid of any charm. - Bazen kötüleyici olarak gürültü, önemsiz ve cazibeden yoksun müzik diyoruz.

yoksunluk deneyleri
(Pisikoloji, Ruhbilim) deprivation experiments
yoksunluk eki
(Dilbilim) privative affix
yoksunluk semptomu
withdrawal symptom
yoksunluk sendromu
(Tıp) abstinence syndrome
yoksun
void of
yoksun
out of

Tom did it out of a sense of justice. - Tom onu bir adalet duygusundan yoksun olarak yaptı.

yoksun
bereft
yoksun
void
yoksun
crinkly
yoksun
(Politika, Siyaset) disadvantaged
yoksun
bereft of
yoksun
destitute of
yoksun
devoid

He is devoid of common sense. - Sağduyudan yoksundur.

We sometimes disparagingly call noise, music that's insignificant and devoid of any charm. - Bazen kötüleyici olarak gürültü, önemsiz ve cazibeden yoksun müzik diyoruz.

duygusal yoksunluk
(Pisikoloji, Ruhbilim) emotional deprivation
medeni haklardan yoksunluk
(Kanun) loss of civic rights
mirastan yoksunluk
disinheritance
yoksun
reft
yoksun
deprived (of), bereft (of), devoid (of sth), wanting (in sth), destitute (of sth)
yoksun
shorn
yoksun
innocent of
yoksun
unprovided
yoksun
destitute
yoksun
bankrupt in
yoksun
wanting
yoksun
empty

The street was empty of people and traffic. - Cadde, insan ve trafikten yoksundu.

yoksun
shorn of
Турецкий язык - Турецкий язык
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
mahrumiyet
Yoksunluk sendromu
Yoksunluk sendromu, bir ilaca ya da maddeye olan fizyolojik adaptasyon demektir. İlacın ya da maddenin yokluğunda, şiddetli krizlere neden olabilir. Bir veya birkaç kimyasal maddeye bağlı gelişen tolerans sonucu vücuda yerleşir ve bu maddenin eksikliğinde yoksunluk sendromu ortaya çıkar. Örnek olarak sigara ve eroin verilebilir. Sigaraya tolerans uzun sürede gelişse de eroin gibi olmasa da bırakıldığında ağır yoksunluk sendromu belirtileri izlenir. Bu durum vücutta nikotinik reseptörlerin artışı ve nikotin kesilince bazı fizyolojik sorunlara yol açması sonucu ortaya çıkar. Benzer etkiler eroinde çok daha ağır görülür
Yoksun
mahrum

Tom istikrardan mahrum. - Tom kararlılıktan yoksun.

yoksun
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
yoksun
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum: "Sen ki özlemime atılan oksun / Deli gönlüm her teselliden yoksun."- F. Halıcı
yoksunluk
Избранное