yazıda mürekkebin ıslaklığını gidermek için kullanılan nem emici bir tür kâğıt

listen to the pronunciation of yazıda mürekkebin ıslaklığını gidermek için kullanılan nem emici bir tür kâğıt
Турецкий язык - Турецкий язык
kurutma kağıdı
yazıda mürekkebin ıslaklığını gidermek için kullanılan nem emici bir tür kâğıt

    Расстановка переносов

    ya·zı·da mü·rek·ke·bin ıs·lak·lı·ğı·nı gi·der·mek i·çin kul·la·nı·lan nem e·mi·ci bir tür kâğıt

    Слово дня

    flammable
Избранное