yazıda mürekkebin ıslaklığını gidermek için kullanılan nem emici bir tür kâğıt

listen to the pronunciation of yazıda mürekkebin ıslaklığını gidermek için kullanılan nem emici bir tür kâğıt
Türkisch - Türkisch
kurutma kağıdı
yazıda mürekkebin ıslaklığını gidermek için kullanılan nem emici bir tür kâğıt

    Silbentrennung

    ya·zı·da mü·rek·ke·bin ıs·lak·lı·ğı·nı gi·der·mek i·çin kul·la·nı·lan nem e·mi·ci bir tür kâğıt

    Wort des Tages

    rara avis
Favoriten