yardım edin

listen to the pronunciation of yardım edin
Турецкий язык - Английский Язык
help

Help! I'm being followed by paranoids! - Yardım edin. Paranoidler tarafından takip ediliyorum.

Please help me take this down. - Lütfen bunu aşağı çekmek için bana yardım edin.

yardım et
{f} helping

Thank you for helping me with my homework. - Ev ödevimde bana yardım ettiğin için teşekkür ederim.

I was attracted to the idea of helping others and getting money. - Diğerlerine yardım etme ve para kazanma fikri beni cezbetti.

yardım et
{f} aid

Advanced countries must give aid to developing countries. - Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere yardım etmeliler.

I expect him to come to our aid. - Onun bize yardım etmeye gelmesini istiyorum.

bize yardım edin
help us
yardım et
{f} help

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

Yesterday I helped the father. - Dün babama yardım ettim.

yardım et
{f} succor
yardım et
help&
yardım et
conduce to
yardım et
{f} assist

She assisted her brother with his homework. - Erkek kardeşine ev ödevinde yardım etti.

I would like you to assist me with my gardening. - Benim bahçe işlerinde bana yardım etmeni istiyorum.

yardım et
tide over
yardım et
{f} succour
yardım et
conduce
bana yardım edin
help me

Help me! he repeated while waving his sabre. - O, kılıcını sallarken bana yardım edin! diye tekrarladı.

Please help me take this down. - Lütfen bunu aşağı çekmek için bana yardım edin.

yardım et
tideover
yardım edin
Избранное