yansı

listen to the pronunciation of yansı
Турецкий язык - Английский Язык
biol. reflex, reflex act
reflex akis
reflection
oblique
reverberate
{f} reverberating
{f} bounce
mirror

I saw my reflection in the mirror. - Aynada yansımamı gördüm.

Tom looked at his reflection in the mirror. - Tom aynadaki yansımasına baktı.

reflex
taxis
shadow
Турецкий язык - Турецкий язык
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
Refleks, tepki
Tepke
yansı
Избранное