yansı

listen to the pronunciation of yansı
Türkisch - Englisch
biol. reflex, reflex act
reflex akis
reflection
oblique
reverberate
{f} reverberating
{f} bounce
mirror

Tom saw his reflection in the mirror. - Tom aynada kendi yansımasını gördü.

A mirror reflects light. - Bir ayna ışığı yansıtır.

reflex
taxis
shadow
Türkisch - Türkisch
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
Refleks, tepki
Tepke
yansı
Favoriten