yanıcı

listen to the pronunciation of yanıcı
Турецкий язык - Английский Язык
combustible
combustible, inflammable, flammable
fiery
inflammable

The bus carries a lot of inflammable materials. - Otobüs birçok yanıcı malzeme taşır.

burnable
touchy
combustive
burning
{s} flammable

Gasoline is more flammable than fuel oil. - Benzin, fuel oil'den daha yanıcıdır.

yan
side

The two houses stand side by side. - İki ev yan yana durur.

You're by my side; everything's fine now. - Yanımdasın; şimdi her şey iyi.

yanıcı gazlar
combustion gases
yanıcı hidrokarbür
toluene
yanıcı madde
inflammable matter
yanıcı madde
combustible
yanıcı sıvı
inflammable liquid
yan
side; direction; place; auxiliary, subsidiary; askew, sidelong
yan
lateral
yan
{s} collateral
yan
place

The darkest place is under the candlestick. - Çıra dibine kör yanar.

The wrong time, the wrong place. - Yanlış zamanda, yanlış yerde.

yan
direction

The army was advancing in the wrong direction. - Ordu yanlış yönde ilerliyordu.

By mistake I boarded a train going in the opposite direction. - Yanlışlıkla ters yöne giden bir trene bindim.

yan
sidewise
yan
subsidiary
yan
(Biyokimya) para

This paragraph is well written, but there is a mistake in the last sentence. - Bu paragraf iyi yazılmış ama son cümlede bir yanlışlık var.

yan
party

A party will be held next Saturday, that is to say, on August 25th. - Gelecek Cumartesi, yani 25 Ağustos'ta bir parti düzenlenecek.

I suggest we go over to Tom's and help him get ready for the party. - Tom'un yanına gitmemizi ve ona partiye hazırlanması için yardım etmemizi öneriyorum.

yan
(Biyokimya) neighbouring
yan
auxiliary
yan
{f} glow
yan
part

Who was at the party beside Jack and Mary? - Partide Jack ve Mary'nin yanındaki kimdi?

The house next door is a bit loud. I wonder if they're throwing a party. - Yandaki ev biraz gürültülü. Onların parti yapıp yapmadıklarını merak ediyorum.

yan
cockeyed
yan
{f} glowing
yan
flank
yan
skew
yan
laterality
yan
awry
yan
sideways

Mary tilted her head sideways. - Mary başını yana yatırdı.

He edged sideways through the crowd. - O, kalabalığa yanlamasına sokuldu.

yan
wall

Tom was leaning against the wall near the door. - Tom kapının yanındaki duvara dayanıyordu.

Please put the table next to the wall. - Lütfen masayı duvarın yanına koy.

yan
burned

Both buildings burned down. - Her iki bina da yandı.

Ten houses were burned down. - On ev yanıp kül oldu.

yan
(Biyokimya) neighbour

I'll leave a key with my next-door neighbour in case you get here before I do. - Buraya gelmeden önce buraya gelme ihtimaline karşı, yanımdaki kapı komşuma bir anahtar bırakacağım.

The neighbours have been banging about next door all morning. - Yan komşular sabahtan beri gürültü yapıyor.

yan
by side

The old couple sat side by side. - Yaşlı çift yan yana oturuyordu.

The two houses stand side by side. - İki ev yan yana durur.

yan
bye
yan
astray
yan
{s} parietal
yan
flanking
yan
sideward
yan
subordinate

According to some experts the spoken language uses few subordinate clauses. - Bazı uzmanlara göre, konuşulan dil çok az sayıda yan cümleler kullanır.

The sentence has got too long again. Then just take out a few of the subordinate clauses. - Cümle tekrar uzun sürdü. O zaman birkaç yan cümleyi çokarın.

yan
with; alongside, alongside of: Yanına hiç para alma! Don't take any money with you! Yanımda çalışıyor. He works alongside me
yan
asquint
yan
aspect, side (of a matter)
yan
sidelong
yan
by
yan
secondary
yan
aslant
yan
part (of one's body): Her yanım ağrıyor. I ache all over
yan
ancillary
yan
neighborhood, vicinity, diggings: O yanlarda oturuyor. He lives in that area
yan
(a) side
yan
rakish
yan
direction (line or course extending away from a given point)
yan
lateral, side, located at or towards a side
yan
in comparison with, alongside of: Hüsnü, Zühtü'nün yanında bir sıfırdır. Hüsnü's nothing compared to Zühtü
Английский Язык - Английский Язык

Определение yanıcı в Английский Язык Английский Язык словарь

yan
one in common dialect (from Cumbrian sheep counting)
yan
one in common dialect
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение yanıcı в Турецкий язык Турецкий язык словарь

YAN
(Osmanlı Dönemi) f. Hastanın sayıklaması
Yan
nezt
Yan
kenar
Yan
(Osmanlı Dönemi) HİZVE
yan
İkinci derece olan
yan
Yer
yan
Bedenin bir bölümü
yan
Birlikte, beraberinde olma
yan
Üst
yan
Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü: "Yolcuların girdiği iskele yanından kendini denize attı."- M. Ş. Esendal
yan
Ciltlenecek bir kitabın başına ve sonuna yerleştirilen beyaz ya da renkli kağıda verilen ad
yan
Tali
yan
Yön, sağ ve solun ortak adı, taraf
yan
Bir yana yönelerek
yan
Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
yan
Yön, sağ ve solun ortak adı, taraf: "Yaşlı garson yanımıza geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu
yan
Tali: "Siyasi partiler kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremezler."- Anayasa
yan
Üstte, altta, arkada veya önde olmayan
yan
Birlikte, beraberinde olma: "Bir ara acıkıp yanlarında getirdikleri ekmek peyniri yediler."- N. Cumalı
yan
Bir denklemde "=" işaretiyle ayrılmış olan iki anlatımdan her biri
yan
Savaş düzenindeki ordunun iki kanadından her biri
yan
Hastanın sayıklaması
yan
İstekleri karşıt olan iki kişiden veya topluluktan biri
yan
Bedenin bir bölümü. Üstte, altta, arkada veya önde olmayan
yanıcı
Избранное