yüzeysel

listen to the pronunciation of yüzeysel
Турецкий язык - Английский Язык
superficial

There are a number of superficial reasons. - Birkaç yüzeysel nedenler var.

A perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many. - Birkaç yazar ve birkaç konuyla ilgili mükemmel bir bilgi birçoklarıyla ilgili yüzeysel olan birinden çok daha değerlidir.

shallow

Tom is very shallow, isn't he? - Tom çok yüzeysel, değil mi?

The curriculum of this school is wide and shallow. - Bu okulun müfredatı geniş ve yüzeysel.

tangential
skin-deep
surface, superficial, skin-deep
surface, superficial, pertaining to a surface
cosmetic
surface
superficial; shallow; cursory
slight
broad
tangentially
facile
skin deep

Beauty is but skin deep. - Güzellik sadece yüzeyseldir.

sketchy
surface runoff
skindeep
smattering
{s} external
touchandgo
yüzeysel olarak
superficially
yüzeysel bilgi
sciolism
yüzeysel bilgi
smattering
yüzeysel olarak ilgilenmek
dabble in
yüzeysel sular
(Hukuk) surface waters
yüzeysel sürtünme
skin friction
yüzeysel ölçü
superficial dimension
kentsel yüzeysel akış
(Çevre) urban runoff
enine yüzeysel kaslar
(Anatomi) transverse muscle of perineum
Турецкий язык - Турецкий язык
Yüzey ile ilgili, sathi
Derine inmeyen, gelişigüzel, ayrıntılı olmayan, sathi
yüzeysel
Избранное