yüzeysel

listen to the pronunciation of yüzeysel
Турецкий язык - Английский Язык
superficial

What a superficial answer! - Ne yüzeysel bir cevap!

Do people ever accuse you of being superficial? - İnsanlar seni hiç yüzeysel olmakla suçlar mı?

shallow

You're just so superficial and shallow. - Sen sadece çok yüzeysel ve sığsın.

Do people ever accuse you of being shallow? - İnsanlar seni hiç yüzeysel olmakla suçlar mı?

tangential
skin-deep
surface, superficial, skin-deep
surface, superficial, pertaining to a surface
cosmetic
surface
superficial; shallow; cursory
slight
broad
tangentially
facile
skin deep

Beauty is but skin deep. - Güzellik sadece yüzeyseldir.

sketchy
surface runoff
skindeep
smattering
{s} external
touchandgo
yüzeysel olarak
superficially
yüzeysel bilgi
sciolism
yüzeysel bilgi
smattering
yüzeysel olarak ilgilenmek
dabble in
yüzeysel sular
(Hukuk) surface waters
yüzeysel sürtünme
skin friction
yüzeysel ölçü
superficial dimension
kentsel yüzeysel akış
(Çevre) urban runoff
enine yüzeysel kaslar
(Anatomi) transverse muscle of perineum
Турецкий язык - Турецкий язык
Yüzey ile ilgili, sathi
Derine inmeyen, gelişigüzel, ayrıntılı olmayan, sathi
yüzeysel
Избранное