with regard to time; pertaining to time

listen to the pronunciation of with regard to time; pertaining to time
Английский Язык - Турецкий язык

Определение with regard to time; pertaining to time в Английский Язык Турецкий язык словарь

with regard to
ile ilgili olarak

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

with regard to
bakımından
with regard to
hakkında

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

with regard to
e göre
with regard to
istinaden
with regard to
-e gelince
with regard to
ilgili

Benim o sorunla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I have nothing to say with regard to that problem.

Sorunla ilgili olarak, onların başka bir görüşü var. - With regard to the problem, they have another opinion.

with regard to
dayanarak
with regard to
bağlantılı
with regard to
-e dair
with regard to
-e göre
timewise
Zamana bağlı

Timewise variation of development.

with regard to
(Hukuk) gelince
with regard to
bir şeye gelince
Английский Язык - Английский Язык
timewise
with regard to
Concerning; about
with regard to
As concerns
With regard to
as for
with regard to
concerning, regarding; which
with regard to time; pertaining to time
Избранное