willing to consider new and different ideas or opinions

listen to the pronunciation of willing to consider new and different ideas or opinions
Английский Язык - Турецкий язык

Определение willing to consider new and different ideas or opinions в Английский Язык Турецкий язык словарь

open-minded
açık fikirli

Bana gelince, uluslar arası klas bir insan olmaya çabalamak yerine, açık fikirli bir dünya insanı olmak istiyorum. - As for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.

Olduğunu düşündüğüm kadar açık fikirli olmadığını görebiliyorum. - I can see you're not as open-minded as I thought you were.

open-minded
Açık görüşlü

Daha açık görüşlü olman gerekir. - You should be more open-minded.

Tom açık görüşlü, değil mi i? - Tom is open-minded, isn't he?

open-minded
Ufku geniş, serbest fikirli, açık görüşlü, yeni fikirlere açık
Английский Язык - Английский Язык
open-minded
willing to consider new and different ideas or opinions

  Расстановка переносов

  will·ing to con·sid·er new and dif·fer·ent ideas or opinions

  Турецкое произношение

  wîlîng tı kınsîdır nyu ınd dîfrınt aydiız ır ıpînyınz

  Произношение

  /ˈwələɴɢ tə kənˈsədər ˈnyo͞o ənd ˈdəfrənt īˈdēəz ər əˈpənyənz/ /ˈwɪlɪŋ tə kənˈsɪdɜr ˈnjuː ənd ˈdɪfrənt aɪˈdiːəz ɜr əˈpɪnjənz/

  Слово дня

  materfamilias
Избранное