wash

listen to the pronunciation of wash
Английский Язык - Турецкий язык
yıkamak

Bu elbiseyi yıkamak mümkün mü? - Is this dress wash-able?

Benim işim bulaşık yıkamaktır. - My job is to wash dishes.

{f} yıkayıp temizlemek
{f} aşındırmak
{f} yıkanmak

Dün yıkanmak için nehire gittim. - Yesterday I went to wash in the river.

Ben yemek yememizden önce yıkanmak isterim. - I'd like to wash up before we eat.

{f} suyla temizlemek
yıkama

O her bulaşık yıkamada bir tabak kırar. - She breaks a dish every time she washes dishes.

Bu elbiseyi yıkamak mümkün mü? - Is this dress wash-able?

yıkanma

Onun yıkanmasını ister misin? - Would you like it washed?

Bu elbiseler kirli ve yıkanmaya ihtiyacı var. - These clothes are dirty and need washing.

{i} erezyon
gasletmek
erozyona uğratmak
yıkanmaya dayanmak (kumaş)
(Askeri) pala
yumak
badana
yaldızlamak
çamaşır yıkama yeri
yıpranmadan yıkanabilir olmak
{f} yıka

Bu bulaşıkları yıkamama yardımcı olabilir misin? - Can you help me wash these dishes?

Bir el diğerini yıkar. - One hand washes the other.

elini yüzünü yıkamak
{i} sulu yemek (kötü)
yıkanacak çamaşırlar
çamaşırhane
temizlenmek
ağıza güzel koku vermek içi
deniz veya nehir suyunun çalkanmasından hasıl olan ses
{i} losyon
{i} antiseptik sıvı
{s} yıkanabilir
dalgaların sahile attığı süprüntü
{f} temizlemek

Bulaşık yıkamaktan nefret ederim, hatta tuvalet temizlemekten daha çok. - I hate doing the washing up, even more than cleaning the toilet.

{i} dümen suyu
{f} erezyona uğratmak
{i} ince boya tabakası
{i} mutfak artığı
{i} kıyıya vuran süprüntü
{f} ıslatmak
{f} badanalamak
{f} yıkanır olmak
{i} uçak izi
yıkanacak

Jane'in yıkanacak çok giysisi var. - Jane has a lot of clothes to wash.

{f} ince maden/boya tabakasıyla kaplamak; yaldızlamak
(sıfat) yıkanabilir
{f} taşımak (sular)
{i} dalga sesi
{f} inandırmak
{f} (kumaş)
{i} çalkantı sesi
kürek palası veya gemi çarkının meydana getirdiği su akıntısı
{f} (dalga) yalamak
{i} bulaşık suyu

Kahvenin bulaşık suyu gibi tadı var. - The coffee tastes like wash water.

{f} boyamak
erozyon
yormak
feshetmek
bitirmek
wash ashore
kıyıya vurmak
washing
yıkama

Arabayı yıkamak beklediğimizden daha uzun zaman aldı. - Washing the car took longer than we expected.

Tom bulaşık yıkamayı sevmez. - Tom doesn't like washing dishes.

washing
{i} yıkanma

Bu elbiseler kirli ve yıkanmaya ihtiyacı var. - These clothes are dirty and need washing.

Zemin o kadar kirli ki yıkanması gerekir. - The floor is so dirty that It requires washing.

wash basin
(Mukavele) lavabo
wash away
-i aşındırmak
wash away
-i temizlemek
wash away
alıp götürmek (su/dalga)
wash hand basin
lavabo
wash up
{f} yıkayıp temizle
wash away
temizlemek
wash away
suyla çıkarmak
wash basin
küvet
wash carpet
halı yıkamak
wash off
yüzeyini yıkamak
wash off
yıkayıp temizlemek
wash oneself
yunmak
wash oneself
yıkanmak
wash out
boyanın çıkması
wash out
çalkalamak
wash plain
(Coğrafya) sander
wash plain
sandur
wash primer
astar boya
wash up
yıkanmak

İlk olarak yıkanmak istiyorum. - I want to wash up first.

Ben yemek yememizden önce yıkanmak isterim. - I'd like to wash up before we eat.

wash up
her tarafını yıkamak
wash up
bulaşık yıkamak

Biraz bulaşık yıkamak istiyorum. - I want to wash up a little.

wash up
bulaşıkları yıkamak

İzin verirseniz bulaşıkları yıkamak istiyorum. - I'd like to wash up if I may.

wash water
(Denizbilim,Teknik) yıkama suyu
wash and wear fabric
ütü istemeyen giyecek
wash away
suyla çıkar
wash bottle
yıkama şişesi
wash box
yıkama teknesi
wash by hand
elle yıka
wash by machine
makineyle yıka
wash down
yıkayıp temizle
wash down
bol suyla yıkamak
wash down
su ile yutmak
wash house
çamaşırhane
wash off
yıkayarak çıkarmak
wash one's hands of
el çekmek
wash out
bitirmek
wash out
temizlemek
wash out
yıkayarak çıkarmak
wash out
temizleyerek çıkar
wash room
yıkama odası
wash the dishes
bulaşık yıkamak
wash up
{i} yıkanan
wash up
elini yüzünü yıkamak
wash-leather
güderi
wash and wear
yıkama ve aşınma
wash bag
yıkama torbası
wash basin
Bkz. Washbasin
wash boring
sulu sondaj
wash down
yıkayıp temizle(mek)
wash face
yıkama yüz
wash hand
yıkama el
wash hands
yıkama eller
wash in cold water
soğuk suyla yıkayın
wash lighting
yıkama aydınlatma
wash one's hands of
-den artık sorumlu olmadığını belirtmek
wash one's hands of
Bir şeyden sorumlu olmayı reddetmek
wash one´s dirty linen in public
kirli çamaşırlarını ortaya dökmek
wash one´s hands of
1. ile ilişiğini kesmek. 2. -den el çekmek, -den elini eteğini çekmek
wash pipe
yıkama borusu
wash port
firengi lumbari
wash syrup
yıkama şurubu
wash the floor
zemin yıkama
wash well
iyi yıkayın
wash your hair
saçınızı yıkayın
wash-basin
lavabo
wash-out
yıkama-out
wash a pipe
boru yıkamak
wash and wear
(Ticaret) yıka ve giy
wash and wear
(Ticaret) ütü istemeyen giyim eşyası
wash ashore
sahile atmak
wash away
(Fiili Deyim ) 1- (su , dalga) alıp götürmek 2- (leke vs. yi) su ile temizlemek
wash away
sürüklemek
wash away
yıkayıp temizlemek
wash away
aşınmak
wash away
(su/dalga) alıp götürmek
wash away
aşındırmak
wash away
sürüklenmek
wash bay
yıkama kanalı
wash boaring
sulu delgi
wash boaring
yıkamalı delgi
wash boring
yıkamalı sondaj, kuyu yıkama
wash by hand
elle yıkamak
wash concrete
(İnşaat) yıkama beton
wash dead
ölü yıkamak
wash dirty linen in public
(deyim) wash one's dirty linen in public [kd] kirli csamasirlarini ortaya dokmek,kendi veya ailesinin ic yuzunu ortaya koymak
wash dishes
bulaşık yıkamak
wash down
bol su ile yıkamak
wash down
tazyikli su ile yıkamak
wash down
su içerek yutmak (yemek vb.)
wash drawing
suluboya
wash drill
su oklu delici
wash drill
su jetli delici
wash drilling
sulu delgi
wash drilling
sulu sondaj
wash drilling
su jeti sondajı
wash face
yüz yıkamak
wash gently
(Tekstil) hassas yıkama
wash goods
(Ticaret) yıkanabilir kumaş vb
wash hair
saç yıkamak
wash inside out
ters yüz ederek yıkayın
wash leather
yıkanabilir deri
wash load
(Askeri) yıkama yükü
wash off
sürüklenmek
wash off
aşınmak
wash off
sürüklemek
wash off
aşındırmak
wash one's dirty linen
kirli çamaşırlarını ortaya dökmek
wash one's hands of
-den el çekmek
wash one's hands of
(Konuşma Dili) sorumluluk kabul etmemek
wash one's hands of
-den elini eteğini çekmek
wash one's hands of
{k} ile ilişiğini kesmek
wash one's hands of
(Konuşma Dili) sıyırtmak
wash one's hands of
(Konuşma Dili) bir işten kurtulmak
wash one's hands of
(Konuşma Dili) sorumluluktan kurtulmak
wash out
k.dili. başarısızlığa uğramak
wash out
feshetmek
wash out
yıkayıp temizlemek
wash out
(Fiili Deyim ) 1- yıkayarak çıkarmak , temizlemek 2- saymamak , örtbas etmek 3- başarısızlığa uğramak
wash out
içini yıkamak
wash out
örtbas etmek
wash port
(Askeri) firengi bumbarı
wash sale
(Ticaret) fiktif satış
wash sale
(Ticaret) gerçek olmayan satış
wash separately
ayrı yıkayın
wash the clothes
çamaşırları yıkamak
wash the clothes
çamaşır yıkamak
wash the dishes
bulaşıkları yıkamak
wash up
(Fiili Deyim ) 1- elini yüzünü yıkamak 2- bulaşık yıkamak
wash up
bulaşık yıkama

Biraz bulaşık yıkamak istiyorum. - I want to wash up a little.

wash up
İng. bulaşıkları yıkamak
wash up dishes
bulaşık yıkamak
wash up the dishes
bulaşıkları yıkamak
wash with like colors
renklilerle birlikte yıkayın
water wash
{f} suyla yıka
washed
yıka
come out in the wash
(deyim) açığa çıkmak
eye wash
göz banyosu
eye wash
saçmalık
eye wash
palavra
lime wash
badanalamak
main wash
ana yıkama
mouth wash
(Tıp) ağız yıkama
slope wash
şev yıkaması
slope wash
yamaç yıkaması
wash out
iptal etmek
wash out
(Bilgisayar) temizle
washing
çamaşır

Tom kirli elbiselerini çıkardı ve onları çamaşır makinesine attı. - Tom stripped off his dirty clothes and threw them into the washing machine.

Bir dakika bekle, benim çamaşır tamam, çamaşırı asmaya gideceğim. - Wait a minute, my laundry is done, I'll go hang out the washing.

washing
washing machine çamaşır makinası
acid wash
{i} asitle temizleme
fore-wash
önyıkama
machine wash
makinada yıkama
washed
{f} yıka

Mary gerçekten harika. O benim için harika bir yemek pişirdi ve bulaşıkları bile kendisi yıkadı. - Mary is really great. She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.

Herkes mutfakta yıkandı. - Everybody washed in the kitchen.

washing
{f} yıka

Ellerinizi düzenli olarak yıkama bazı hastalıklara yakalanmayı önlemek için iyi bir yoldur. - Washing your hands regularly is a good way to prevent catching some diseases.

Tom bulaşık yıkamayı sevmez. - Tom doesn't like washing dishes.

washing
{i} çamaşır yıkama

Evde çamaşır makinem yok ve bu yüzden çamaşır yıkamak için çamaşır odasına gitmek zorundayım. - I don't have a washing machine at home, and so I have to go to the washing room in order to do the laundry.

Çamaşır yıkamak benim işimdir. - Washing clothes is my work.

baby body wash
Bebek şampuanı
jet wash
tepkili motorun püskürttüğü hava
propeller wash
pervane yıkama
white wash
beyaz yıkama
you wash
Eğer yıkamak
washed
lave
washing
bulaşık yıkama

Eğer bulaşık yıkamak için gücün yoksa, bir bulaşık makinesi al. - If you haven't the energy to do the washing up, get a dishwasher.

Tom bulaşık yıkamayı sevmez. - Tom doesn't like washing dishes.

Английский Язык - Английский Язык
To clean with water
A lotion or other liquid with medicinal or hygienic properties
A shallow body of water
The quantity of clothes washed at a time
The turbulence left in the air by a moving airplane
A liquid used for washing
Ground washed away to the sea or a river
To move by the force of water in motion (as in the flood washed away houses)
To separate valuable material (such as gold) from worthless material by the action of flowing water
To be eroded or carried away by the action of water
The wake of a moving ship
To clean oneself with water
The process or an instance of washing or being washed by water or other liquid
A lack of progress or regress; no change

His first week at the new job was a wash, since he spent so much time learning the system instead of using it.

In arid and semi-arid regions, the normally dry bed of an intermittent or ephemeral stream; an arroyo; wadi

Rock Spring Wash continues a short distance then joins Watson Wash. Water from Rock Spring comes out of the boulder strewn wash and disappears into the sand.

The sound of breaking of the seas, e.g., on the shore
{v} to cleanse with water, purify, whiten, color
{n} a thing to wash with stain, bog, food, in W. Indies, a mixture of dunder, melasses, water and scummings for distillation
To cover with a thin or watery coat of color; to tint lightly and thinly
To perform the act of ablution
a watercolor made by applying a series of monochrome washes one over the other
A thin coat of color, esp
form by erosion; "The river washed a ravine into the mountainside"
{s} washable, launderable
a watercolor made by applying a series of monochrome washes one over the other a thin coat of water-base paint the dry bed of an intermittent stream (as at the bottom of a canyon) to cleanse (itself or another animal) by licking; "The cat washes several times a day"
The backward current or disturbed water caused by the action of oars, or of a steamer's screw or paddles, etc
the erosive process of washing away soil or gravel by water (as from a roadway); "from the house they watched the washout of their newly seeded lawn by the water"
A requirement that a participant transfer to or from a competing fund to a GIC not be made directly but be "washed " through an equity fund for a period that is typically three months or longer
That with which anything is washed, or wetted, smeared, tinted, etc
The dry bed of an intermittent stream, sometimes at the bottom of a cañon; as, the Amargosa wash, Diamond wash; called also dry wash
as, to wash dirt from the hands
a preparation used to cleanse (magickally or physically) the skin or an area (especially floors and walls)
the work of cleansing (usually with soap and water) any enterprise in which losses and gains cancel out; "at the end of the year the accounting department showed that it was a wash"
to cleanse (itself or another animal) by licking; "The cat washes several times a day"
A piece of ground washed by the action of a sea or river, or sometimes covered and sometimes left dry; the shallowest part of a river, or arm of the sea; also, a bog; a marsh; a fen; as, the washes in Lincolnshire
To be wasted or worn away by the action of water, as by a running or overflowing stream, or by the dashing of the sea; said of road, a beach, etc
in water
To cleanse by ablution, or dipping or rubbing in water; to apply water or other liquid to for the purpose of cleansing; to scrub with water, etc
A liquid dentifrice
wash or flow against; "the waves laved the shore"
The blade of an oar, or the thin part which enters the water
A method of doing or colouring a drawing using India ink or any other colour thinned with water A wash may be used for shading, to reveal contours One of the difficulties associated with washes is that the colours must be applied quickly so that they do not dry too fast or smear Close
To overlay with a thin coat of metal; as, steel washed with silver
apply a thin coating of paint, metal, etc , to
To clean anything by rubbing or dipping it in water; to perform the business of cleansing clothes, ore, etc
(1) Coarse alluvial sediments
separate dirt or gravel from (precious minerals) move by or as if by water; "The swollen river washed away the footbridge"
The usually dry portion of a bed of a stream that contains water only during or after a local rainstorm or heavy snowmelt A 2-D basic feature
If you say that an excuse or idea will not wash, you mean that people will not accept or believe it. He said her policies didn't work and the excuses didn't wash If they believe that solution would wash with the Haitian people, they are making a dramatic error. see also washing
a slight sloping of treads to throw of rainwater
cleanse (one's body) with soap and water form by erosion; "The river washed a ravine into the mountainside"
If a sea or river washes somewhere, it flows there gently. You can also say that something carried by a sea or river washes or is washed somewhere. The sea washed against the shore The force of the water washed him back into the cave
Substances collected and deposited by the action of water; as, the wash of a sewer, of a river, etc
Thin layer of translucent color or ink used in watercolor paintings, brush drawings and occasionally in oil painting
An application of color over an area that cannot easily be covered with one brushstroke
cleanse (one's body) with soap and water
cleanse with a cleaning agent, such as soap, and water; "Wash the towels, please!"
A thin coat of metal laid on anything for beauty or preservation
remove by the application of water or other liquid and soap or some other cleaning agent; "he washed the dirt from his coat"; "The nurse washed away the blood"; "Can you wash away the spots on the windows?"; "he managed to wash out the stains"
To waste or abrade by the force of water in motion; as, heavy rains wash a road or an embankment
to clean with some chemical process cleanse with a cleaning agent, such as soap, and water; "Wash the towels, please!"
move by or as if by water; "The swollen river washed away the footbridge"
(1) To brush or coat a food item with a liquid such as egg wash or milk (2) The liquid used in this procedure
Capable of being washed without injury; washable; as, wash goods
Is the liquid resulting from the fermentation of the wort The wash contains about 7% alc /vol
Broken water at the bow of a vessel making way
A term meaning to affect color or tint by adding saturation or chroma
mixture of yeast, water, and molasses to be fermented
garments or white goods that can be cleaned by laundering
by removing soluble constituents
wash away
To eliminate, or destroy by fast moving water, such as in a flood, or a high sea

Thousands were left homeless as the flood waters washed away the eastern part of the city.

wash away
To eliminate, in a figurative sense

This latest piece of information, if true, will wash away all doubt.

wash basket
A basket or container of some kind used to store dirty clothes before they are washed
wash basket
The perforated container that holds the washing in a washing machine
wash baskets
plural form of wash basket
wash bin
A basket or container of some kind used to store dirty clothes before they are washed
wash bins
plural form of wash bin
wash down
To help to swallow by drinking a liquid, after eating something, or taking a pill

I had a nice beef sandwich washed down with a pint of bitter.

wash down
To wash something completely from top to bottom

You must wash the wall down well before painting.

wash one's hands of
To absolve oneself of responsibility or future blame for

I wash my hands of this decision.

wash out
To cancel due to bad weather

The continuous rain washed out the cricket match.

wash out
To lose traction while going around a turn, especially in cycling, motorsports and skiing/snowboarding

The rider washed out around that last turn and hit a tree.

wash out
To remove something by washing

That stain will easily wash out.

wash out
To wear away by the flow of water; to erode

The sandcastle was washed out by the tide.

wash over
Said of the way an emotion affects one suddenly

A wave of embarrasment washed over me, as I became suddenly hot, and red in the face.

wash over
To pass unnoticed so that one is unaffected by it

The news of the actor's death just washed over me, as I did not particularly like the man anyway.

wash over
Of open water. To surge over the banks, or other retaining structure

The river washed over the embankment at several places.

wash room
A similarly equipped room in an institution, such as a hospital or school or manufactory, designated for washing hands, bathing, laundering, or a combination of such
wash room
A lavatory; a room designed and equiped for washing hands, normally fitted with basins or sinks, drains, and running water available from taps or faucets
wash room
An unfurnished room within a building used for hand washing, bathing, laundry, dish washing, etc
wash room
A bathroom, lavatory, toilet, restroom, or powder room
wash room
A specially designed chamber in a laboratory or industrial plant designed for emergency bathing such as may be needed for human exposure to harmful chemicals and the like
wash rooms
plural form of wash room
wash tub
a tub used for washing clothes
wash up
To clean the utensils, dishes etc. used in preparing and eating a meal

Dinner has just finished, so go and wash up.

wash up
To be carried on to land by water

The whale was washed up on the beach.

wash up
To wash one's hands and/or face, often around mealtimes

Dinner is almost ready, so go and wash up.

wash with
have an effect on (a person), persuade

That doesn't wash with me.

wash your mouth out
A phrase uttered after someone has said a swear word
wash-leather
A variety, sample, or item of the material
wash-leather
Leather that has been treated so as to be very absorbent. Usually made of sheepskin treated with oil, and used for dusting or as an absorbent lining in pockets, gloves, etc

This combination shirt, of which the seat was made of wash-leather, protected the whole body down to the knees.

wash up
wash dishes, clean up after a meal; wash one's hands and face
wash one's hands of
Disclaim responsibility for. [orig. with biblical allusion to Matt. 27: 24.]
wash and wear
relating to clothes or fabrics needing little or no ironing after laundry
wash away
clean by laundry
wash away
eliminate; "wash away all the differences"
wash away
remove by the application of water or other liquid and soap or some other cleaning agent; "he washed the dirt from his coat"; "The nurse washed away the blood"; "Can you wash away the spots on the windows?"; "he managed to wash out the stains"
wash away
If rain or floods wash away something, they destroy it and carry it away. Flood waters washed away one of the main bridges in Pusan
wash away
eliminate; "wash away all the differences
wash down
flow freely; "The body washed down the river"
wash down
If you wash something, especially food, down with a drink, you drink the drink after eating the food, especially to make the food easier to swallow or digest. He took two aspirin immediately and washed them down with three cups of water
wash down
rinse in water
wash down
If you wash down an object, you wash it all, from top to bottom. The prisoner started to wash down the walls of his cell
wash down
eat food accompanied by lots of liquid; also use metaphorically; "She washed down her dinner with a bottle of red wine"; "He washes down his worries with a nightly glass of whisky
wash drawing
A drawing or painting in which washes of color are used
wash drawing
In water-color painting, work in, or a work done chiefly in, washes, as distinguished from that done in stipple, in body color, etc
wash leather
piece of chamois used for cleaning and polishing
wash off
remove by the application of water or other liquid and soap or some other cleaning agent; "he washed the dirt from his coat"; "The nurse washed away the blood"; "Can you wash away the spots on the windows?"; "he managed to wash out the stains"
wash one's dirty linen in public
do laundry in a place where others may enter at any time, reveal personal conflicts while in front of others
wash one's hands
to absolve oneself of responsibility or future blame; "I wash my hands of this
wash out
A graphic-editing effect available in Page view in FrontPage Applying the Wash Out tool on the Pictures toolbar to a graphic creates a low-resolution, high-contrast version of the graphic A washed-out graphic can be used as a watermarked background on your pages, without the need for you to make manual resolution, color, and contrast adjustments in an image-editing program
wash out
If dye or dirt washes out, it can be removed by washing. With permanent tints, the result won't wash out
wash out
wash free from unwanted substances, such as dirt; "Wash out your dirty shirt in the sink"
wash out
If rain washes out a sports game or other event, it spoils it or prevents it from continuing. Rain washed out five of the last seven games. see also washed-out, washout
wash out
lose color in the process of being washed; "The expensive shirt washed out in the German washing machine"
wash out
deplete of strength or vitality; "The illness washed her out"
wash out
prevent or interrupt due to rain; "The storm had washed out the game"
wash out
To bring the blade out of the water before the drive has been completed, thus losing power
wash out
a goal that is ruled invalid by the referee or the waving off of an infraction by the linesmen wings: two players who flank the center on his right and left sides and, with him, make up the attacking unit or forward line
wash out
To bring the blade out of the water during the drive and before the finish, causing a loss of power
wash out
remove by the application of water or other liquid and soap or some other cleaning agent; "he washed the dirt from his coat"; "The nurse washed away the blood"; "Can you wash away the spots on the windows?"; "he managed to wash out the stains"
wash out
A goal that is ruled invalid by the referee or the waving off of an infraction by the linesmen
wash out
drain off the color in the course of laundering; "The harsh soap washed out the delicate blouse"
wash out
If you wash out a container, you wash the inside of it. It was my job to wash out the fish tank. = clean out
wash out
v To have the front tire lose traction, especially while going around a corner
wash out
wear or destroy by the force of water; "The hail storms had washed out the bridges"
wash out
A graphic-editing effect available in Page view in FrontPage Applying the Wash Out tool on the Picture toolbar to a graphic creates a low-resolution, high-contrast version of the graphic A washed-out graphic can be used as a watermarked background on your pages, without the need for you to make manual resolution, color, and contrast adjustments in an image-editing program
wash out
wear or destroy by the force of water; "The hail storms had washed out the bridges
wash over
If something someone does or says washes over you, you do not notice it or it does not affect you in any way. The television headlines seemed to wash over her without meaning anything
wash sale
The illegal buying of stock by a seller's agents to give the impression of an active market
wash sale
A sale made in washing
wash sale
3, above
wash sale
See Washing, n
wash stand
In a stable or garage, a place in the floor prepared so that carriages or automobiles may be washed there and the water run off
wash up
wear out completely; "This kind of work exhausts me"; "I'm beat"; "He was all washed up after the exam"
wash up
carry somewhere (of water or current or waves); "The tide washed up the corpse
wash up
wash dishes; "I cook and my husband washes up after dinner"
wash up
wash one's face and hands; "She freshened up in the bathroom"
wash up
be carried somewhere by water or as if by water; "The body washed up on the beach"
wash up
If something is washed up on a piece of land, it is carried by a river or sea and left there. Thousands of herring and crab are washed up on the beaches during every storm The fossils appear to be an early form of seaweed washed up on a beach. see also washed up, washing-up
wash up
If you wash up, you wash the plates, cups, cutlery, and pans which have been used for cooking and eating a meal. I ran some hot water and washed up I bet you make breakfast and wash up their plates, too
wash up
If you wash up, you clean part of your body with soap and water, especially your hands and face. He headed to the bathroom to wash up
wash up
carry somewhere (of water or current or waves); "The tide washed up the corpse"
wash-and-wear
a fabric treated to be easily washable and to require no ironing treated so as to be easily or quickly washed and dried and requiring little or no ironing; "a wash-and-wear shirt
wash-out
The motion the referee makes when a goal or a penalty is waived off
wash-out
The motion the referee makes when a goal or a penalty is waived off (Both arms swung out at shoulder level Wings The left wing and the right wing (also known as forwards) move up and down the sides of the rink Offensively, they skate on each side of the center, exchanging passes with him, while trying to position themselves for a shot on goal and/or a rebound of a shot from the point Defensively, they watch the opponent's wings Wraparound When a player skates around behind the opposing goal and attempts to wrap the puck around the goal post under the goalie Wrist Shot Hitting the puck with the blade of the stick using a quick snap of the wrist rather than a full back swing
wash-rag
A wash-rag is the same as a washcloth
water-wash
wash with water
E.D. Wash.
United States District Court for the Eastern District of Washington, as used in case citations
W.D. Wash.
United States District Court for the Weastern District of Washington, as used in case citations
boil wash
The high-temperature programme on a washing machine
boil wash
A wash using this programme
boil-wash
To use the boil wash programme on a washing machine
car wash
An instance of washing a car, especially such a place

I'm gong to take the car in for a car wash.

car wash
An event at which people (often children) wash cars, often for a small fee or donation
car wash
A place at which a car is washed, usually for a fee and often mechanically by driving the car through a tunnel

I'm gong to take the car in to the car wash.

come out in the wash
Of problems or difficulties, to work out, resolve, or become understood eventually and naturally

It may look like a huge mess now, but I expect that it will all come out in the wash as time goes on.

egg wash
Egg (yolk or white) mixed with a little milk; brushed on pastry before baking to give a glazed appearance
pommie wash
A quick wash using a face cloth, often while still partly clothed
prop wash
Byproduct of thrust produced by a propeller
prop wash
The disturbed mass of air or water pushed aft by the propeller of an aircraft or propeller-driven watercraft
washing
the liquid used to wash an ore
washing
The residue after an ore, etc, has been washed
washing
The action of the verb to wash
Washed
wesh
washed
clean by virtue of having been washed in water
washed
{s} scrubbed, made clean; laundered
washed
clean by virtue of having been washed in water wet as from washing; sometimes used in combination; "rain-washed
washed
wet as from washing; sometimes used in combination; "rain-washed"
washed
Appearing as if overlaid with a thin layer of different color; said of the colors of certain birds and insects
washed
Simple past and past participle of to wash
washes
plural of wash
washing
at one time; a wash
washing
A process of separating spent cooking or bleaching chemicals from pulp fibers
washing
giving another boat a wash with churned-up water
washing
The floor cleaning method utilizing a detergent solution to wet the floor While wet, a mildly abrasive tool, such as a cotton mop or a sponge, is used to agitate the surface If required, rinse the floor thoroughly after washing it
washing
{i} act of scrubbing or cleaning; laundry; items to be laundered; thin coating; water or residue left over after cleaning
washing
Gold dust procured by washing; also, a place where this is done; a washery
washing
G3067 loutron, loo-tron'; from G3068; a bath, i e (fig ) baptism: --washing
washing
A wash is a thin and extremely fluid application of colour made by diluting paint to excess with a suitable thinner
washing
A film-processing step that uses water to remove unwanted soluble chemicals from photographic material
washing
The covering of a piece with an infusible powder, which prevents it from sticking to its supports, while receiving the glaze
washing
Washing is a collection of clothes, sheets, and other things which are waiting to be washed, are being washed, or have just been washed. plastic bags full of dirty washing. clothes that need to be washed, are being washed, or have just been washed American Equivalent: wash
washing
The transaction is fictitious, and is prohibited by stock-exchange rules
washing
A thin covering or coat; as, a washing of silver
washing
the work of cleansing (usually with soap and water)
washing
Rugs may be washed in chemical solutions to soften (bleach) colors and to increase the lustre of fibers
washing
A method of cast coloration which emphasizes highlighting details rather than making the cast appear realistic It is usually a single coat of neutral pigment suspended in water or an appropriate medium
washing
the action of the noun to wash
washing
The clothes washed, esp
washing
- When ready to use, fill a bowl with cool water and gently swish the herbs to rinse off any grit Lift them out and dry thoroughly in a salad spinner or blot between dish towels
washing
garments or white goods that can be cleaned by laundering
washing
clothing, bed linen or soft furnishings that have been or are to be washed
washing
The act of one who washes; the act of cleansing with water; ablution
washing
present participle of wash
washing
The operation of simultaneously buying and selling the same stock for the purpose of manipulating the market
wash
Избранное