very much.

listen to the pronunciation of very much.
Английский Язык - Турецкий язык
pek çok

Biz pek çok konuşmadık. - We didn't talk very much.

far
{s} uzak

Bir şey alamayacak kadar çok uzak. - To take something too far.

O mükemmel olmaktan uzaktır. - He is far from perfect.

very much
çok fazla

Hanako keki çok fazla seviyor. - Hanako likes cake very much.

Tom çok fazla değişmedi. - Tom hasn't changed very much.

very much
gayet

Tehlikenin gayet farkındayım. - I'm very much aware of the danger.

very much
kıyamet gibi
far
{s} öbür
far
pek çok
far
daha uzaktaki
far
bir hayli
far
ötedeki
far
uzağa

Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim. - Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.

Fred benden nefret ettiğini söyleyecek kadar uzağa gitti. - Fred went so far as to say that he had hated me.

far
öte

Kapıdan daha öteye gitmedi. - He went no farther than the gate.

Onlar üç mil öteye yürüdü. - They walked three miles farther.

far
çok

O, bana bir yalan söyleyecek kadar çok ileri gitti. - He went so far as to call me a liar.

Jon, Tom'dan çok daha çekicidir. - Jon is far more attractive than Tom.

far
alıs
far
{s} mesafe katetmiş
very much
çok çok

Geçen gece beni akşam yemeğine götürdüğün için çok çok teşekkürler. - Thanks very much for having me to dinner the other night.

far
ilerlemiş
far
Allah esirgesin
far
(sıfat) uzak, ırak, öbür, öteki, mesafe katetmiş
far
-den uzak; uzağa; uzakta: He's never journeyed far from Istanbul. İstanbul'dan uzağa hiç seyahat etmedi. They didn't go far. Uzağa
far
{s} ırak

Gözden ırak olan, gönülden ırak olur. - Far from eye far from heart.

far
Far East Uzak Doğu
far
uzakta

Tom'un yeme isteği vardı fakat evde yiyecek bir şey olmadığı için yaşadığı yerden çok uzakta olmayan mahalle marketine gitti. - Tom had the munchies, but since there was nothing in the house to eat, he went to the convenience store not too far from where he lived.

İstasyona ne kadar uzakta? - How far is it to the station?

very much
çok

Sana çok, çok teşekkürler! - Thank you very, very much!

Klavsenin sesini çok severim. - I like the sound of harpsichord very much.

very much
yerden göğe kadar
Английский Язык - Английский Язык
far

He was far richer than we'd thought.

strongly

His reply was strongly suggestive of a forthcoming challenge to the governor.

(deyim) in the worst way

After a day in the hot sun, he needed a shower in the worst way.

to bits
so
to a very great degree or extent; "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested"; "this would help a great deal"
extremely; immensely, a lot
tons
very much.

  Расстановка переносов

  ve·ry much

  Видео

  ... Thank you very much. >>Hugo Barra: Thank you, Chris. ...
  ... Lady Gaga, which basically means you don't have very much ...

  Слово дня

  analphabet
Избранное