vermek

listen to the pronunciation of vermek
Турецкий язык - Английский Язык
give

All Tom wanted was to find a woman who would accept all the love he had to give. - Tom'un bütün istediği onun vermek zorunda olduğu tüm aşkı kabul edecek bir kadın bulmaktı.

They wanted to give Koko a new pet. - Koko'ya yeni bir evcil hayvan vermek istediler.

issue
confer
bestow
to give (something) to
hand over
dedicate
offer

I'm here to give you a special offer. - Size özel bir teklif vermek için buradayım.

We have three hours to decide whether we're going to accept their offer. - Onların teklifini kabul edip etmeyeceğimize karar vermek için üç saatimiz var.

give something away
pay

If you want to have parties in my house, clean up everything afterwards, and don't break anything, or else pay for the damage. - Benim evimde partiler vermek istiyorsanız, daha sonra her şeyi temizleyin ve bir şey kırmayın, ya da zarar için ödeme yapın.

Someday she'll have to pay for what she's done. - O, bir gün yaptığının hesabını vermek zorunda kalacak.

lodge
provide
dispense
favour with
come at
supply
indue
emit
serve

The recipe serves six people. - Yemek tarifi altı kişiye hizmet vermektedir.

This serves to show how honest she is. - Bu onun ne kadar dürüst olduğunu göstermek için hizmet vermektedir.

expend
bring forth
confer on
present

Tom has to give a presentation. - Tom bir sunum vermek zorunda.

I want to give him a present for his birthday. - Doğum günü için ona bir hediye vermek istiyorum.

generate
confer upon
bestow on
bestow upon
bend
marry
entrust
surrender

Layla didn't want to surrender her virginity. - Leyla bekaretini vermek istemedi.

attribute
inject
impart to
hold out
put up
mete out
impart

He wants to impart his wisdom to you. - O, bilgeliğini sana vermek istiyor.

sell
pony up
award
(Dilbilim) give out
transmit
resign to
supply with
endue
favour
submit
fix up
distribute
(ilan) insert
When suffixed to another verb it can indicate a polite request: Oğlum bana bir çay getiriver! Bring me a glass of tea, there's a good lad! Ver elini .... So then I went to ..../And then I'll go to ...: Ankara'ya gideceğim, orada üç gün kaldıktan sonra ver elini Kayseri! I'll go to Ankara; then three days later I'll head for Kayseri. Vermeyince Mabut, ne yapsın Mahmut? (Atasözü) If God doesn't grant you prosperity and skill, what can you do? Verip (de) pişman olmaktan, vermeyip (de) düşman olmak yeğdir. (Atasözü) It is better to refuse to give someone something and make an enemy of him than to be generous and regret it later. verip veriştirmek to give (someone) a good dressing down, give (someone) down the country
come across with
(sipariş) place
endow
bear
to abandon (oneself) to, give (oneself) over to (a pursuit)
to attribute (something) to (someone's state of mind)
hand in
dispose of
(ödül vb.) adjudge
(örnek) adduce
give away

Why must you give away all of my secrets? - Neden bütün sırlarımı dışarı vermek zorundasın?

Maybe they don't want to give away their positions. - Belki de onlar pozisyonlarını vermek istemiyorlar.

(Hukuk) to confer, to entrust, to deliver, to grant
to lean (something) against (something)
to give (oneself) over to (doing something deleterious)
to hand (something) to
to give birth to
to produce, yield
furnish
dert vermek
bother
değer vermek
value
sipariş vermek
place an order
yeniden güven vermek
reassure
öğüt vermek
advise
haber vermek
let know
teklif vermek
offer

I'm here to give you a special offer. - Size özel bir teklif vermek için buradayım.

ara vermek
have a break
bilgi vermek
inform

Television is a very important medium for giving information. - Televizyon bilgi vermek için çok önemli bir araçtır.

cesaret vermek
encourage
cevap vermek
answer

You don't have to answer quickly. - Çabucak cevap vermek zorunda değilsin.

It's difficult to answer this question. - Bu soruya cevap vermek zor.

izin vermek
allow

Tom stepped aside to allow Mary to pass. - Tom Mary'nin geçmesine izin vermek için kenara çekildi.

You have to allow for the boy's age. - Çocuğun yaşı nedeniyle izin vermek zorundasın.

oy vermek
vote

Tom isn't old enough to vote. - Tom oy vermek için yeterince yaşlı değil.

Tom is old enough to vote. - Tom oy vermek için yeterince yaşlıdır.

selam vermek
salute
söz vermek
promise

You just have to promise me one thing. - Sen bana yalnızca bir şey için söz vermek zorundasın.

They had to promise to obey the laws of Mexico. - Meksika yasalarına uymak için söz vermek zorunda kaldılar.

avans vermek
advance
ders vermek
teach

I want to teach today. - Bugün ders vermek istiyorum.

I just wanted to teach you a lesson. - Sadece sana bir ders vermek istedim.

konferans vermek
lecture
mola vermek
stop over
ruhsat vermek
warrant
sert cevap vermek
retort
son vermek
end

I want to put an end to the quarrel. - Ben tartışmaya bir son vermek istiyorum.

Sami wanted to end his life. - Sami kendi hayatına son vermek istedi.

yetki vermek
authorise
önem vermek
care
şekil vermek
give shape
ödünç vermek
lend

Tom was kind enough to lend me some money. - Tom bana biraz para ödünç vermek için yeterince kibardı.

I don't lend my books to any of the students. - Öğrencilerden herhangi birine kitaplarımı ödünç vermek istemiyorum.

haber vermek
inform
sipariş vermek
order

Waiter, I'd like to order. - Garson, sipariş vermek istiyorum.

Tell me when you'd like to order. - Sipariş vermek istediğinizde bana söyleyin.

önem vermek
attach importance to
ara vermek
pause
selam vermek
greet
son vermek
terminate
ders vermek
give a lesson
izin vermek
warrant
oy vermek
ballot

Today we went to the ballot box to vote for the European Parliament. - Bugün Avrupa Parlamentosu ile ilgili oy vermek için seçim sandığına gittik.

yetki vermek
warrant
şekil vermek
mould
haber vermek
report
izin vermek
permit
yetki vermek
authorize
sipariş vermek
give an order
son vermek
cease
şekil vermek
shape
son vermek
put an end

He tried in vain to put an end to their heated discussion. - Onların hararetli tartışmaya bir son vermek için boşuna uğraştı.

I want to put an end to the quarrel. - Ben tartışmaya bir son vermek istiyorum.

izin vermek
let

I stood aside to let them pass. - Onların geçmesine izin vermek için kenarda durdum.

I had to let Tom win. - Tom'un kazanmasına izin vermek zorunda kaldım.

şekil vermek
mold
haber vermek
tell
vermek (ceza)
impose on
vermek (hüküm)
deliver
vermek (meyve)
bear
vermek (meyve/sebze)
produce
vermek örnek
adduce
vermek (sorumluluk/yetki)
invest with
velveleye vermek
to rock the boat
veresiye vermek
trust
vekalet vermek
(Kanun) extend
vekalet vermek
Give the procuration
vergi vermek
pay tax
veda öpücüğü vermek
kiss smb. goodbye
vekaletname vermek
(Kanun) give the procuration
vekaletname vermek
entrust the procuration
vekâlet vermek
to give the procuration
vekâlet vermek
to give (someone) the power to act in one's stead
velveleye vermek
to set (a place) in an uproar, cause pandemonium to break loose in (a place)
veresiye vermek
sell on credit
veresiye vermek
(Ticaret) give on credit
vesayetini vermek
to give sb custody of
imkan vermek
(Hukuk) enable
değer vermek
treasure
vermek
employ

The company employs 22 full-time staff. - Şirket tam gün çalışan 22 personele iş vermektedir.

zarar vermek
impair
değer vermek
cherish

You must cherish your freedoms. - Özgürlüklerine değer vermek zorundasın.

acı vermek
afflict
cevap vermek
respond

You don't have to respond by letter. - Mektupla cevap vermek zorunda değilsin.

Do you not want to respond? - Cevap vermek istemiyor musun?

keyif vermek
please
kulak vermek
hear
hizmet vermek
serve

This serves to show how honest she is. - Bu onun ne kadar dürüst olduğunu göstermek için hizmet vermektedir.

The recipe serves six people. - Yemek tarifi altı kişiye hizmet vermektedir.

izin vermek
consent
para cezası vermek
fine
ceza vermek
sentence
cevap vermek
reply

If you don't want to reply, you don't have to. - İstemiyorsan cevap vermek zorunda değilsin.

You don't have to reply today. - Bugün cevap vermek zorunda değilsin.

gözdağı vermek
threaten
karşılık vermek
respond

Don't bother to respond. - Karşılık vermek için rahatsız olma.

patlak vermek
erupt
özel ders vermek
tutor
karar vermek
make a decision

We don't have enough information yet to make a decision. - Bir karar vermek için henüz yeterli bilgimiz yok.

We have to make a decision soon. - Yakında bir karar vermek zorundayız.

güç vermek
sustain
hüküm vermek
sentence
imkân vermek
allow
olanak vermek
allow
ilan vermek
advertise

I don't have enough money to advertise. - İlan vermek için yeterli param yok.

kabak tadı vermek
bore
ara vermek
suspend
değer vermek
dignify
ele vermek
betray
güvence vermek
reassure
imkan vermek
permit
kulak vermek
listen carefully
salık vermek
recommend
söz vermek
make a commitment
sıkıntı vermek
annoy
talimat vermek
instruct
vaaz vermek
preach

To preach is easier than to practice. - Vaaz vermek uygulamaktan daha kolaydır.

yön vermek
to give (someone) some guidance; to give a direction to, direction (an effort/undertaking)
zarar vermek
to damage, to harm, to injure, to impair
ödünç vermek
to lend
ara vermek
interrupt

I didn't want to interrupt the discussion. - Görüşmeye ara vermek istemedim.

el vermek
serve
haber vermek
advise
biçim vermek
forge
can vermek
perish
kulak vermek
hark
toprağa vermek
bury
yol vermek
yield
akıl vermek
advise
aynen karşılık vermek
retort
değer vermek
appreciate
zarar vermek
do harm
bilgi vermek
state
destek vermek
identify
acı vermek
harrow
akşam yemeği vermek
dine
ara vermek
space
ağzına vermek
give smb. head
başbaşa vermek
confabulate
bilgi vermek
acquaint
bilgi vermek
charge
cesaret vermek
sustain
ceza vermek
punish
değer vermek
prize
değer vermek
to esteem, appreciate
dikkatini vermek
concentrate
enerji vermek
energize
esin vermek
reveal
eski görevine vermek
reinstate
fazla değer vermek
over estimate
haber vermek
apprise
haber vermek
herald
haber vermek
1. to tell, let (someone) know, inform. 2. to indicate that ..., show that ..., be a sign that
haber vermek
acquaint
hakkını vermek
to give sb his due
hayat vermek
vitalize
hesap vermek
account for
hesap vermek
explain
hüküm vermek
judge
ifade vermek
testify

Sami was there to testify against Layla. - Sami, Leyla'ya karşı ifade vermek için oradaydı.

Layla entered the courtroom to testify. - Leyla ifade vermek için mahkeme salonuna girdi.

imkan vermek
make it possible
isim vermek
dub
izin vermek
enable
işaret vermek
cue
Английский Язык - Английский Язык

Определение vermek в Английский Язык Английский Язык словарь

ver
Displays the MS-DOS version
ver
Vertical
ver
Voluntary export restraint agreement
ver
(Internal) VER Displays the DOS version number
ver
to see

I am very happy to see you. - I am very glad to see you.

I am very happy to see you. - I'm very happy to see you.

ver
Reports the version of the operating system Example VER
ver
edition, variation
ver
nIII: ability
ver
Acronym for "Voluntary Export Restraint "
ver
Veterans Employment Representative
ver
- version
ver
Params: string TICKET, int BUILD_SUPPORT, string CLIENT_VERSION
Турецкий язык - Турецкий язык
Eğlenceli toplantı düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak
Yaymak. Ürün üretmek: "Dal budak saldı, yemiş vermeye başladı."- R. E. Ünaydın
Yaymak
Ürün üretmek
Hepsini herhangi bir duruma sokmak
Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak
Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek: "Geçenlerde bir derginin, eski ünlüler ne yapıyor? adlı bir röportajına verdiği cevapları okudum."- H. Taner
Ondan bilmek, atfetmek: "Bilgin'in bu çekingen tavırlarını kusurlu ve zayıf oluşuna verdi..."- F. R. Atay
Başkalarına iletmek, bildirmek
Topluluk önünde sanatını göstermek, icra etmek
Biriyle evlendirmek
Ayırmak, harcamak
Sahip olmasını sağlamak
Biriyle evlendirmek: "Uzun Osman, Zeynep'le Süleyman'a, ikisini birbirine vereceğini söylediği zaman şaşmadılar."- H. E. Adıvar. Ödemek: "Haydi ... arabaya atlayın
Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak
Kazandırmak, katmak
Herhangi bir duruma yol açmak
Bırakmak veya bağışlamak: "Hırsımdan bazılarına bedava verdim, alın götürün, diye bağırdım."- H. C. Yalçın
Döndürmek, çevirmek, yöneltmek: "Arabanın burnunu, en tenha kahvelerden birinin önünde, rıhtıma verdiler."- A. İlhan
Bırakmak veya bağışlamak
Kök veya gövdelerin sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki ile eklendiğinde tezlik bildirir
Tespit etmek
Birisine eriştirmek, iletmek
Etki yapmak, biçimini değiştirmek
Ondan bilmek, atfetmek
Dayamak
Döndürmek, çevirmek, yöneltmek
Ödemek
Satmak
Herhangi bir duruma yol açmak: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu
Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak: "Kendisi de muhakkak artistlerden, güzel eser veren, güzel konuşan, hayalleri işlek adamlardan hoşlanıyor."- R. H. Karay
Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek
Dilek bildiren birleşik fiiller yapar
Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek: "Okumadığım zaman tavukların bahçesindeyim, yemlerini ben veririm."- Ö. Seyfettin
uçlanmak
etmek
(Osmanlı Dönemi) İTYAN
görmek
(Osmanlı Dönemi) MUATAT
toslamak
toka etmek
sundurmak
VER
(Osmanlı Dönemi) f. "Sahib, mâlik; anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dâniş-ver $ : Âlim. Suhan-ver $ : Edip, şâir
VER
(Osmanlı Dönemi) (-) f. "Sahib, mâlik; anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dâniş-ver Âlim. Suhan-ver Edip, şâir
Verme
(Osmanlı Dönemi) TAATTUF
verme
Vermek işi
Английский Язык - Турецкий язык

Определение vermek в Английский Язык Турецкий язык словарь

ver
(Bilgisayar) sürüm

Bu sözlük en son sürüm değil. - This dictionary isn't the most recent version.

Ben az önce bu MP3 çaların en son sürümünü satın aldım. - I just bought the latest version of this MP3 player.

uyarı vermek
issue a warning
vermek
Избранное