vazgeçmeme

listen to the pronunciation of vazgeçmeme
Турецкий язык - Английский Язык
tenacity
vazgeç
back off
vazgeç
(Bilgisayar) abort
vazgeçmemek
persist
vazgeçmemek
hold to
vazgeç
waive
vazgeç
forgo

Tom had to forgo his morning swim, on account of it being too cold. - Tom çok soğuk olduğu için sabah yüzmesinden vazgeçmek zorunda kaldı.

vazgeç
give up

I tried to persuade Sam to give up his plan, only to fail. - Sam'i sadece başarısız olacak planından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştım,

Jefferson was not ready to give up his plan. - Jefferson planından vazgeçmeye hazır değildi.

vazgeç
abjure
vazgeç
lay aside
vazgeç
renounce

He renounced the ownership of the land. - Arazinin mülkiyetinden vazgeçti.

I can't believe he renounced his U.S. citizenship. - Ben onun ABD vatandaşlığından vazgeçtiğine inanamıyorum.

vazgeç
forsook
vazgeç
abdicate

The king was forced to abdicate. - Kral tahttan vazgeçmeye zorlandı.

vazgeç
desist from
vazgeç
deter
vazgeç
forsake
vazgeç
dispense with

I cannot dispense with this dictionary. - Bu sözlükten vazgeçemem.

We cannot dispense with the rainforests. - Biz yağmur ormanlarından vazgeçemeyiz.

vazgeç
given up

Today's paper reports that the premier has given up the idea of visiting America. - Bügünkü gazete Başbakanın Amerikayı ziyaret etme fikrinden vazgeçtiğini bildiriyor.

Tom has all but given up. - Tom neredeyse vazgeçti.

vazgeç
gave up

I gave up the idea of seeing the sights of the city because of the bad weather. - Kötü havadan dolayı şehrin görülmeye değer yerlerini görme fikrinden vazgeçtim.

I gave up smoking a year ago. - Ben bir yıl önce sigara içmekten vazgeçtim.

vazgeç
throw over
vazgeç
{f} forsaken
vazgeç
{f} forsaking
vazgeç
thrown over
vazgeç
throw#over
vazgeç
givenup
vazgeç
thrownover
vazgeç
throwover
vazgeç
thrown#over
vazgeç
giveup
vazgeç
desist
vazgeç
gaveup
vazgeç
cancel
vazgeçmemek
keep at smb
vazgeçmemek
see out
vazgeçmemek
sit tight
vazgeçmemek
(neg. form of vazgeçmek ) not to keep at smb
vazgeçmemek
stand out for
vazgeçmemek
stick to
vazgeçmemek
stick to it
vazgeçmemek
stand pat
vazgeçmeme
Избранное