uygun olarak

listen to the pronunciation of uygun olarak
Турецкий язык - Английский Язык
according

They buried those who had died in battle according to military tradition. - Onlar savaşta ölenleri askeri geleneğe uygun olarak gömdüler.

You will be paid according as you work. - Sana çalışmana uygun olarak ödeme yapılacak.

appropriately

Tom reacted appropriately. - Tom uygun olarak tepki gösterdi.

Tom was dressed appropriately. - Tom uygun olarak giyindi.

propitiously
favourably [Brit.]
(Hukuk) in accordance with, in compliance with
pursuant to
pursuant
in pursuance of
favorably
properly

I knew Tom wouldn't do it properly. - Tom'un onu uygun olarak yapmayacağını biliyordum.

He doesn't have the ability to do the work properly. - Onun işi uygun olarak yapma yeteneği yoktur.

in conformity with sth, in accordance with
in pursuant of
conveniently
in accordance

These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law. - İki ülke arasındaki bu anlaşmazlıklar, uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir.

I know that interest rates are fixed in accordance to the borrower's business risk. - Faiz oranlarının ödünç alanların iş riskine uygun olarak tespit edildiğini biliyorum.

favourably
accordingly
worthily
fittingly
in conformity with sth
eligibly
pro rata
accord

These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law. - İki ülke arasındaki bu anlaşmazlıklar, uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir.

You will be paid according as you work. - Sana çalışmana uygun olarak ödeme yapılacak.

sternly
dully
practically
accordance

I know that interest rates are fixed in accordance to the borrower's business risk. - Faiz oranlarının ödünç alanların iş riskine uygun olarak tespit edildiğini biliyorum.

These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law. - İki ülke arasındaki bu anlaşmazlıklar, uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir.

in fits
(Avrupa Birliği) in accordance with
expediently
duly
pertinent
pursuance
...e uygun olarak
(Askeri) in accordance with
akla uygun olarak
reasonably
modaya uygun olarak
modishly
uygun olarak
Избранное