uyandır

listen to the pronunciation of uyandır
Турецкий язык - Английский Язык
arouse

Don't arouse him from his sleep! - Onu uykusundan uyandırmayın.

The officer aroused courage in his soldiers. - Subay askerlerinde cesaret uyandırdı.

{f} wakening
waken up
woke up

The loud noise woke up the children. - Yüksek gürültü çocukları uyandırdı.

Tom woke up the children and told them it was time for breakfast. - Tom çocukları uyandırdı ve onlara kahvaltı zamanı olduğunu söyledi.

waken

We were wakened by the whistle of the steam locomotive at dawn. - Biz şafak vakti buharlı lokomotif düdüğü ile uyandırıldık.

I was wakened by a beam of light shining through my window. - Penceremden parlayan bir ışık demeti ile uyandırıldım.

{f} rousing
{f} awake

Tom gently shook Mary awake. - Tom Mary'yi uyandırmak için nazikçe sarstı.

The flight attendant shook Tom awake and told him that the plane had landed. - Uçuş görevlisi Tom'u uyandırmak için salladı ve ona uçağın indiğini söyledi.

awoke
rouse

I was roused by the sound of a bell. - Bir zil sesi tarafından uyandırıldım.

The cry roused me from my sleep. - Çığlık beni uykumdan uyandırdı.

{f} awakening
wake up

I believe it's time to wake up Robert. - Sanırım Robert'ı uyandırmanın zamanı.

Wake up at seven, please. - Yedide uyandır lütfen.

awoken

Tom was awoken by a Mary singing in the next apartment. - Tom yan dairede şarkı söyleyen Mary diye biri tarafından uyandırıldı.

He was awoken by the noise. - O, gürültü ile uyandırıldı.

wakeup
disabuse
wokeup
wake#up
wakenup
woke#up
aroused

His story aroused my suspicion. - Onun hikayesi benim şüphemi uyandırdı.

Today's Beijing has given me a very deep impression and aroused my curiosity. - Bugünün Pekin'i bende çok derin bir etki bıraktı ve merakımı uyandırdı.

uy
correspond to
uy
obey
uy
(Bilgisayar) snap to
uy
{f} fitted
uy
conform
uy
{f} tally
uy
{f} accord
uy
conform to
uy
{f} conforming
uy
{f} suiting
uy
{f} fixing
uy
{f} suit
uy
{f} according
uy
{f} fit
uy
{f} suited
uy
conform with
uy
comply
uy
comply#with
Английский Язык - Английский Язык

Определение uyandır в Английский Язык Английский Язык словарь

uy
Uruguay (in Internet addresses)
uyandır
Избранное