unco

listen to the pronunciation of unco
Английский Язык - Турецкий язык
acayip
yabancı
son derece

Tom son derece rahatsız görünüyor. - Tom seems to be extremely uncomfortable.

olağanüstü
tuhaf
{s} aşırı
havadis
dikkate değer
aşırı derecede
garip
fevkalade
{s} müthiş
meçhul
İskoç
ve İng
haberler
tuhaf şey
son derecede
fevkalade olarak
strange
tuhaf

Son zamanlarda tuhaf bir deniz yaratığı bulundu. - A strange marine creature was found recently.

Özel dedektifler tuhaf davaları araştırmak için kiralanırlar. - Private detectives were hired to look into the strange case.

strange
{s} garip

O bana biraz garip geldi. - It's a bit strange to me.

Onlar orada garip bir hayvan gördü. - They saw a strange animal there.

strange
{s} yabancı

Buralarda bir yabancıyım. - I'm a stranger in these parts.

Bir köpek yabancılara havlar. - A dog will bark at strangers.

strange
{s} acayip

Onları hayat görüşü acayip görünebilir. - Their view of life may appear strange.

Bu hikaye kulağa acayip gelebilir ama tamamen gerçektir. - This story may sound strange, but it's absolutely true.

strange
{s} bilinmeyen

Onun hobisi bilinmeyen kelebekler toplamaktır. - His hobby is collecting strange butterflies.

strange
şaşılası
strange
görülmemiş
strange
{s} acemi
strange
acayiplik
strange
yadırgı
strange
yabancılık
strange
tecrübesiz
strange
alışık olmayan
strange
{s} işe yabancı
Английский Язык - Английский Язык
uncoordinated
strange
A strange thing or person
{i} uncoordinated person, clumsy person, one who is awkward
Unknown; strange, or foreign; unusual, or surprising; distant in manner; reserved
In a high degree; to a great extent; greatly; very
{s} awkward; clumsy
unco
Избранное