ulaştırmak

listen to the pronunciation of ulaştırmak
Турецкий язык - Английский Язык
clock
to transport or convey (something) to
to communicate, to transport, to transmit, to convey
transmit
convey
(Ticaret) transport
lead
ulaş
{f} reach

Their losses reached one million yen. - Zararları bir milyon yene ulaştı.

We will reach London before dark. - Hava kararmadan önce Londra'ya ulaşacağız.

doruğa ulaştırmak
crown
ulaş
{f} arriving

The storm prevented her from arriving on time. - Fırtına onun zamanında ulaşmasını engelledi.

The storm prevented us from arriving on time. - Fırtına zamanında ulaşmamızı engelledi.

ulaş
got through

What you said really got through to Tom. - Söylediğin gerçekten Tom'a ulaştı.

ulaş
attain

She attained her success through hard work. - Başarısına çok çalışarak ulaştı.

Finally, he attained his goal. - Sonunda, hedefine ulaştı.

ulaştırma
{i} transmission
ulaş
got at
ulaş
{f} totaled
ulaş
get at

He is too short to get at the book on the shelf. - Raftaki kitaba ulaşamayacak kadar çok kısa.

He was too short to get at the grapes. - Üzümlere ulaşamayacak kadar kısaydı.

ulaş
gotten through
ulaş
run into
ulaş
arrive in

Your letters arrive in two days. - Mektuplarınız iki gün içinde ulaşır.

I believe she'll arrive in a short time. - Ben onun kısa sürede ulaşacağına inanıyorum.

ulaş
{f} total

Our team achieved five medals in total. - Ekibimiz toplamda beş madalyaya ulaştı.

The total bill for drinks came up to 7000 dollars. - İçecekler için toplam fatura 7000 dolara ulaştı.

ulaş
{f} reaching

I succeeded in reaching the top of the mountain. - Dağın tepesine ulaşmayı başardım.

They succeeded in reaching the mountain summit, but had an accident when coming back down. - Dağın zirvesine ulaşmayı başardılar, ama geri inerken bir kaza geçirdiler.

ulaş
get through

I tried to reach you on the phone, but I was unable to get through. - Telefonda sana ulaşmaya çalıştım,ancak bu mümkün olmadı.

I tried to reach you on the phone, but I was unable to get through - Ben sana telefonla ulaşmaya çalıştım ama başaramadım.

ulaş
arrive

We waited but he failed to arrive. - Biz bekledik ama o ulaşamadı.

You should arrive at school before nine. - Okula saat dokuzdan önce ulaşmalısın.

çözüme ulaştırmak
iron out
çözüme ulaştırmak
Resolve
doruğa ulaştırmak
climax
iş kayıtlarını AB standartlarına ulaştırmak
(Hukuk) to bring the business register up to EU standards
sonuca ulaştırmak
carry through
ulaştırma
communication
ulaştırma
communications, transportation
ulaştırma
(Hukuk) transport

By what means of transport did you get here? - Hangi ulaştırma aracıyla buraya geldin?

Bicycles are a form of transportation that provides exercise and does not emit pollution. - Bisikletler egzersiz sağlayan ve kirliliği yaymayan bir ulaştırma şeklidir.

Турецкий язык - Турецкий язык
Ulaşmasını sağlamak
(Osmanlı Dönemi) BELL
(Osmanlı Dönemi) MESRUDE
(Osmanlı Dönemi) SIKKE
(Osmanlı Dönemi) HETL
(Osmanlı Dönemi) IDAFE
ULAŞTIRMA
(Hukuk) Nakliyat;insanların veya yüklerin gidecekleri yere götürülmesi için gerekli faaliyet
Ulaştırma
isal
Ulaştırma
(Osmanlı Dönemi) TESELSÜL
Ulaştırma
münakalat
ulaştırma
Ulaştırmak işi. İnsanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü, münakalat
ulaştırma
Ulaştırmak işi
ulaştırma
İnsanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü, münakalât
ulaştırma
Orduda malzeme ve personel taşıma işlerini sağlayan sınıf
ulaştırma
(Osmanlı Dönemi) îsâl
ulaştırmak
Избранное