uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini korumak için başvurduğu yol

listen to the pronunciation of uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini korumak için başvurduğu yol
Турецкий язык - Турецкий язык
meşru müdafaa
uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini korumak için başvurduğu yol

    Расстановка переносов

    uğ·ra·nı·lan bir sal·dı·rı kar·şı·sın·da ki·şi·nin ken·di·si·ni ko·ru·mak i·çin baş·vur·du·ğu yol

    Произношение

    Слово дня

    ideogram
Избранное