turn away from sin or do penitence

listen to the pronunciation of turn away from sin or do penitence
Английский Язык - Турецкий язык

Определение turn away from sin or do penitence в Английский Язык Турецкий язык словарь

atone
{f} telâfi etmek
repent
{f} pişmanlık duymak
repent
tövbe

Kısa zevk, uzun tövbe. - Short pleasure, long repentance.

Tövbe etmeden günahlardan arınma olamaz. - There can be no redemption without repentance.

repent
(fiil) pişman olmak, pişmanlık duymak, tövbe etmek
repent
yerinmek
atone
gönlünü almak
atone
telafi et
atone
karşılığını ödemek
atone
karşılığını öde
atone
{f} (bir suç, kabahat v.b.'ni) affettirecek harekette bulunmak, telafi etmek; kefaret etmek
atone
{f} gönül almak
atone
karşılığını öde,telafi et
repent
yerde yatan
repent
tövbekar
repent
pişman ol

İyice düşünmeden evlenirsen düşünmeye vakit bulunca pişman olursun. - Marry in haste, repent in leisure.

Sınavda başarısız oluncaya kadar tembelliğinden pişman olmadı. - He did not repent of his idleness till he failed in the examination.

repent
sürünen
repent
{f} pişman olmak
repent
istiğfar etmek
repent
sürüngen
turn away from
yüz çevirmek
Английский Язык - Английский Язык
repent
atone
turn away from sin or do penitence
Избранное