treated with scorn; exciting scorn

listen to the pronunciation of treated with scorn; exciting scorn
Английский Язык - Турецкий язык

Определение treated with scorn; exciting scorn в Английский Язык Турецкий язык словарь

scornful
{s} aşağılayıcı
scornful
alaylı
scornful
alaycı

Herkes alaycı bir biçimde ona güldü. - All scornfully laughed at him.

scornful
hor gören
scornful
hakaret dolu
scornful
{s} küçümseyen

Sesinde küçümseyen bir ifade vardı. - There was a scornful note in his voice.

Herkes Dan'ın küçümseyen tavrından bıktı. - Everybody is fed up with Dan's scornful attitude.

scornful
scornfulnessküçümseme
scornful
{s} ağır
scornful
{s} hakaretli
scornful
ağır scornfullyistihfafla
scornful
tahkir eden
scornful
tepeden bakarak
scornful
istihfaf
Английский Язык - Английский Язык
scornful
treated with scorn; exciting scorn
Избранное